DABAS
FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE

 

Elsődleges feladatunk a tér rendeltetésének és funkciójának meghatározása volt. A Szent István teret (Fő tér) térépítészeti szempontból újra kellett definiálni, új arányrendszert kellett kialakítani a burkolt és zöldfelületek között, továbbá a Polgármesteri Hivatal épületének, illetve a város életében betöltött szerepének megfelelő rangra kellett emelni. A téralakításnál fő irányelvei: rendezvények lebonyolítására is alkalmas közösségi tér létrehozása, találkozóhelyek kialakítása a fiatalok számára, időszakos kiállítások rendezésére alkalmas sétány kialakítása, a zöldfelületek felújítása, burkolatok és utcabútorok cseréje.

A Tanuló utca esetében egységes utcakép kialakítása mellett a fasor felújítása, valamint a zöldfelületek rendezése volt a fő feladat. A Polgármesteri Hivatal előtti területre lendületes vonalvezetésű, átlátható, nyitott díszteret terveztünk, amely átfogó térélményt nyújt az odalátogatók és az ott dolgozók számára. Egyszerre impozáns és letisztult, jól kiemeli az épületet, és a város életében betöltött központi szerepet is hangsúlyozza. A Bartók Béla út szintje a járda szintjébe került, az úttest is térburkolatot kapott. A forgalmi sávot forgalomterelő kockákkal határoltuk el a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében. A tervezési terület egészét egységes stílusban és szemléletben alakítottuk ki. 

2009-2011


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Dabas Város Önkormányzata

Területnagyság: 12.500 m2

Bekerülési költség: 170 millió Ft