BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT

 

A 2015-ös év legnagyobb fővárosi beruházása a budai fonódó villamoshálózat kialakítása volt. A projekt célja a több évtizede hiányzó Észak- és Dél-Buda közötti közlekedési kapcsolat megteremtése volt. A korábbi 17-es villamos helyett összesen három villamosjárat: a 19-es, a 41-es és a 61-es közlekedik a Bécsi úton és a Frankel Leó utcában. A beruházás azért kapta a „fonódó” nevet, mert a Marhit híd alatt a két sínpár közvetlen egymás mellé kerül, mintegy összefonódik.

A villamospálya több tér mellet is elhalad, amelyek a projekt keretében szintén felújításra, illetve átalakításra kerültek. Tervezőirodánk tervei alapján valósult meg a Bem rakpart, a Germanus Gyula park déli része, a Frankel Leó utca eleje, a Frankel és Török utca közötti teresedés, a Zsigmond tér, továbbá a Zsigmond tér és a Nagyszombat utca közötti komplex környezetrendezés.

A közterek és a peronok felújításával egységes arculat alakult ki, amely várhatóan alapja lesz a hasonló fővárosi közlekedési beruházásoknak. A budai fonódó villamoshálózat megteremtésével nem csupán a közlekedés lett praktikusabb és gyorsabb, hanem megújult közterekkel gazdagodott Buda.

2014-2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapesti Közlekedési Központ

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 30.000 m2

Bekerülési költség: 520 millió Ft

 

HASONLÓ MUNKÁK

MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR

 

A Móricz Zsigmond körtér Újbuda egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Villamosok, buszok és 2014 tavaszától a 4-es metró megállóhelye.

A körtér tervezése 2001-ben kezdődött, a 4-es metró előrehozott ütemeként. A félig megépült koncepció alapján készültek el a Gomba épületét ölelő íves zöldkazetták és a gyalogos aluljárók egy része.

A 13 éves időszakban mind a megrendelői igények, mind a közlekedési koncepció jelentősen változott. A térnek – amellett, hogy a különféle stílusú térfalakhoz illeszkednie kell – új, biztonságos gyalogos felületet, kellemes tartózkodási helyeket, hívogató zöldfelületet szükséges nyújtania. Az új formátumú, sötét színű térkő összefogja a sokszínű építészeti környezetet, funkcionalitásával átengedi a közlekedőket, alacsony reflexiós adottságával nem vakít, így befogadóvá teszi a tereket, a visszafogott burkolatarchitektúra pedig összeköti a Gomba épületét és a teret. A felszínen megjelenő piros, nagyméretű növénytartók kompozíciója élénk színfoltként jelenik meg a téren.

A tér ebben a pillanatban is jelentős gyalogos forgalmat bonyolít, ám jelenleg már nem csak áthaladásra, hanem pihenésre, szemlélődésre és találkozásra is lehetőséget biztosít. Átlátható és mértéktartó. Nekifeszül a nagyváros sokrétű elvárásainak.

2009-2012


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: DBR Metró Projekt Igazgatóság

Generáltervező: Főmterv – Palatium – Uvaterv konzorcium

Kivitelező: Swietelsky Építő Kft.

Területnagyság: 11.500 m2

Bekerülési költség: 330 millió Ft

 

HASONLÓ MUNKÁK

DÁNSZENTMIKLÓS
TELEPÜLÉSKÖZPONT

 

A tervezési folyamat során Dánszentmiklós társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti potenciálja növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. Az épített és természeti környezet rendezése életszínvonalbeli fejlődést generál a közvetlen lakókörnyezetben, melynek következtében színvonalas szolgáltatások telepedhetnek meg a területen tovább gerjesztve a többszintű fejlődést. A térképzési koncepciónk célja volt továbbá, olyan önmagukban is teljes értékű teresedések létrehozása, amelyek lehetőséget teremtenek a kulturális élet köztereken való megjelenésének, illetve megélésének. Nem erőltettünk konkrét funkciót ezekre a közösségi helyekre, csak lehetőséget biztosítottunk a különböző szabadidős és kulturális tevékenységeknek.

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Dánszentmiklós Község Önkormányzata

Területnagyság: 11.200 m2

Bekerülési költség: 40 millió Ft

 

HASONLÓ MUNKÁK

PÉCS
URÁNVÁROS FŐTERE

 

A tervezési terület az Ybl Miklós utca és a Szilárd Leó park, illetve ezek környezete volt. A téralakítás fő irányultsága a Nendtvich Andor utca felől indul az Ybl Miklós utca vonalában a Szilárd Leó park felé. A tér folyamatosan nyílik, a bensőséges térrészektől indulva haladunk a sétányon keresztül a megújult Uránbányász térre, ahol a zárt térfalak megnyitásával rálátást biztosítottunk az épületekre, ezáltal kialakult egy jól tagolható központi teresedés.

Az Ybl Miklós utca tengelyét az Építők útjának torkolata után eltoltuk keleti irányba, annak érdekében, hogy a Mecsek áruház oldalán a posta előtti szakaszon az utcát sétánnyá szélesítsük. Ezáltal a repülés hőseinek emléket állító Obeliszk tengelybe került.

Az Ybl Miklós utca lakóházakkal határolt részén létrehoztunk kisebb teresedéseket, melyek a pihenő funkció mellett helyet biztosítanak ideiglenes kiállítóhelyeknek. A lakóházak közötti földszintes szolgáltató épületeknél funkcióváltást és kiülőteraszok kialakítását javasoltuk. Az Ybl Miklós utca Építők útja és Uránbányász tér közötti szakszán, a tengelyáthelyezés miatt lehetőség nyílt mindkét oldalon fasorral szegélyezett sétány kialakítására. Az Uránbányász tér struktúráját az átközlekedő forgalom határozta meg. Az Esztergár Lajos utca és a posta épülete által kialakuló térátló a legforgalmasabb nyomvonal, ezért ebbe kiemelt kazettákat nem helyeztünk. A tér struktúráját a burkolatarchitektúra változása adja. Az épület előtt induló vizes promenád a másik oldalon álló toronyház mellett halad el, vertikálisan is összekapcsolva a két egységet.

A Szilárd Leó park kialakítása követi az egységes térszervező elvet, azonban a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek oldják a határozott vonalakat és lágyítják az épített elemeket. A park optikai középpontjában elhelyezett szoborkert egy interaktív, pihenő, találkozó, kiállítási és játszó hely, szabályos raszterbe elhelyezett ülőfalak, szoborhelyek és nyírott fák geometrikus egysége.

2008


Tervpályázat, II. helyezés


Kiíró: Pécs Város Önkormányzata

Területnagyság: 38.500 m2

 

HASONLÓ MUNKÁK

ÚJPALOTA
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS FŐ TÉR

 

Koncepciónk szerint a terület akkor válik valóban a városrész főterévé, ha városias, urbánus jellege erősödik; multifunkcionálisan lesz használható; a felújított funkciók sokkal nagyobb vonzáskörrel bírnak majd; valamint a tér és épületei emblematikusak lesznek.

Az urbánus tér kialakításának elsődleges szempontja, hogy a környező épületek építészeti minősége megfelelő legyen, azok a mai elvárásoknak megfelelő szolgáltatást és közösségi színteret nyújtsanak. A térnek sokoldalúan használhatónak kell lennie, minél több funkciónak kell megjelennie, amely egyre több embert vonz.

A multifunkcionálisan használható főtér amellett, hogy változatos kínálatot képes nyújtani, fontos, hogy kellően rugalmasan alakítható legyen (különböző méretű rendezvények, kiállítások, téli-, nyári időszak elvárásai). Színteret szükséges nyújtani a helyi embereknek a saját közösségi, művészeti, kulturális életük megszervezésére.

A téren elhelyezett funkciók típusa és az új minőségi színvonal által a tér vonzáskörzete jelentősen bővülhet, így széles társadalmi, szociális és nemzeti réteget képes vonzani. Alapvető feladat volt az elöregedő lakossági összetétel arányának átfordítása, és a fiatalok számára vonzó közösségi tér megteremtése.

Az épületnek és a térnek emblematikusnak kell lennie, egy új jelképpé kell válnia, amely bárki számára könnyen felismerhető. A közösségi háznak és a térnek új egységet kell képeznie, úgy, hogy a lakók sajátjuknak érezzék, érzéseik, személyiségük, vágyaik kifejeződésre jussanak.

2011


Ötletpályázat, megvétel


Kiíró: Budapest XV. Kerület Önkormányzata

Építész: Csízy László

Területnagyság: 21.000 m2

 

HASONLÓ MUNKÁK

ÓBUDA
FŐ TÉR MEGÚJÍTÁS

 

A tervezési folyamat során Óbuda társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti potenciálja növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. A tervezési terület tengelyét a Szentlélek tér felől a Fő tér irányába vezető sétány képezi, amelynek elhelyezkedését a Zichy-kastély melléképületének homlokzata határozza meg, mint a legnagyobb kiterjedésű térfal. A sétány felfűzi és összeköti a különböző teresedéseket és látványelemeket. Az Esernyős szobrok terét a Fő térhez kapcsoltuk mind burkolatában, mind egységes térképzésével. A rávezető sétányok felkészítik az ide látogató embereket a téren várható élmények befogadására.

A Szentlélek tér alapvetően fiatalos, modern utcabútorokat kapott, látogatottságát időszakos kiállítóhelyekkel növeltük. A térre kültéri forgószékeket javasoltunk, amelyek éjszaka szintén világítanak, ezzel még inkább interaktívvá teszik a teret.

A promenád tengelyében hangsúlyos pontokon kutakat helyeztünk el, a sétány ritmusát burkolatsávok erősítik, a kastély melléképületének jelentős tömegét oszlopos növekedésű fákkal lazítottuk.

A Fő tér kialakításakor illeszkedtünk a meglévő térfalakhoz, egy klasszikus megjelenésű, reprezentatív teret alakítottunk ki. A gázfogadó épületét eredeti helyén megtartottuk, hiszen az a tér jelképé vált, átalakítása során ügyelni kell arra, hogy pavilonszerű kialakítást kapjon, hogy akár találkozóhelyként is szolgálhasson.

2008


Ötletpályázat, I. helyezés


Kiíró: Budapest III. Kerület Önkormányzata

Területnagyság: 12.500 m2

 

NYÍRBÁTOR
VÁROSTÖRTÉNETI SÉTÁNY

 

A nyírbátori minorita és református templom között létesített várostörténeti sétány fő funkciója, hogy az említett két jelentős műemlék
közötti gyalogos közlekedést biztosítsa a turisták
számára, továbbá maga is turisztikai
látványossággá váljon.

A sétányon az állandó szoborbemutató mellett időszakos kiállításokra is lehetőség nyílik, ezáltal a város egy új kültéri kiállítóhellyel gazdagodott. A teresedések alkalmasak rendezvények, koncertek rendezésére. Lehetőség van továbbá szolgáltató és kereskedelmi funkciók időszakos vagy állandó elhelyezésére is a térfalakban. A vízarchitektúrák a nyári hőségben is kellemes hőérzetet biztosítanak.

A sétány alapvetően a turisták számára nyújt látnivalókat, ugyanakkor a helyiek számára is kedvelt tartózkodási hellyé alakulhat. Az újonnan kialakuló közterület a város történelmének bemutatása által a helyi identitástudatot erősíti, emeli az épített környezet minőségének színvonalát.

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Nyírbátor Város Önkormányzata

Területnagyság: 13.500 m2

Bekerülési költség: 150 millió Ft

 

PÉCS
VÁROSKÖZPONT

 

A tervezési folyamat során társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti potenciálok növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. Az épített és természeti környezet rendezése életszínvonalbeli fejlődést generál a közvetlen lakókörnyezetben, melynek következtében színvonalas szolgáltatások telepedhetnek meg a területen tovább gerjesztve a többszintű fejlődést. A térképzési koncepciónk célja volt továbbá, olyan önmagukban is teljes értékű teresedések létrehozása, amelyek lehetőséget teremtenek a kulturális élet köztereken való megjelenésének, illetve megélésének. Nem erőltettünk a közösségi helyekre konkrét funkciókat, csak lehetőséget biztosítottunk a különböző szabadidős és kulturális tevékenységeknek. A városi tér megtapasztalása, a rajtuk való áthaladás során szerzett vizuális élmények révén az egyén részévé és szervezőjévé válik saját városi életterének. A városrész kulturális fejlesztése és megfelelő rangra emelése együttes érdeke az itt lakóknak és a város vezetésének is.

A tervezési területet több funkcionális egységre osztottuk, melyek tematikusan egymásból következnek, egymástól elkülönülnek, de egymással harmonizálnak. Ezek a következők: Hunyadi utca; Szepesy Ignác utca; Széchenyi tér; Városház tér; Irgalmasok tere; Irgalmasok utcája.

A kialakított térszerkezetbe új funkciókat helyezünk, amelyek élettel töltik meg a tereket. A korábbi kereskedelmi funkció helyett a Hunyadi utcában javasoltunk két helyen kiülő teraszok létesítését. A Széchenyi téren a szintbe hozott járdákkal lehetőség nyílik kiülő teraszok létesítésére a homlokzatok előtt. Ezen funkció megjelenésével és bővítésével a terület látogatottságát és igénybevételét kívánjuk növelni.

A Városház tér kiemelt térrészei és a Széchenyi tér lehetőséget biztosítanak időszakos kiállítások (ideiglenes képző- és iparművészeti, történeti ill. bármilyen kulturális vagy önszerveződő művészeti kiállítás) lebonyolítására, public-art szobrok kihelyezésére. A Széchenyi téren az átlós vonalak mentén ideiglenes kirakodóvásárok építhetők ki, ahol az emberek kis lejtésű átlós utakon könnyen tudnak sétálni. Koncepciónk lényege a funkciók tekintetében egymás erősítése, vendéglátóipari egységek és a közterületi kiállítóhelyek összehangolása.

2008


Tervpályázat


Kiíró: Pécs Város Önkormányzata

Területnagyság: 25.000 m2

 

HASONLÓ MUNKÁK