DÉLI VÁROSKAPU PÁLYÁZAT

 

Budapest Déli Városkapu fejlesztése kapcsán a szabadterek kialakításakor a legnagyobb hangsúlyt a vízzel való kapcsolat megteremtése és az ökológiai folyamatok helybiztosítása kapott.

A Csepel-sziget északi csücskén jelentős zöldfelületi- és sportberuházások történnek. A közúti híd mellé két gyalogos-kerékpáros híd épül, az ezeket összekötő fő sétány és kerékpárút pedig feltárja a sziget belsejét. A területen kialakított sportolási helyszínek lehetőséget teremtenek közösségi és egyéni használatnak, továbbá a versenysportok előírásainak is megfelelnek. A gazdag sportkínálat mellett a sziget rekreációs funkciókkal is gazdagodik. Játszópark és kutyapark mellett, egy jelentős vízfelületű tavat is létrehozunk. A sziget zöldfelületeinek rendezése során a természetes dinamika érvényesülése érdekében a parkok peremterületein pionír helyszíneknek adtunk helyet, a Duna-partokon természetes partrészleteket hoztunk létre, a tóparton illetve a tóban pedig szukcessziós felületeket is biztosítottunk.

A Diákváros területén változatos szabadterek jönnek létre: a városi terektől, a közparkokon és belső kerteken át egészen a természetközeli vízfelületekig. A Ráckevei-Soroksári Duna-ág mentén futó parti promenád közvetlen kapcsolatot teremt a víz és a parti sáv között. A part menti úszó kerteken kisebb gasztronómiai egységek telepedhetnek meg.

A központi épület környezetében urbánus közösségi terek jönnek létre, amelyek rendezvények lebonyolítására is alkalmasak A közösségi élet kiemelt helyszínei a gasztronómia felületek, a közösségi kertek, a piac és kisebb sportfelületek.

2018


Tervpályázat


Kiíró: KKBK Nonprofit Zrt.

Generáltervező: M-Teampannon Kft.

Társtervezők: DAW Studió

Területnagyság: ~135 ha

Hasonló munkák

DUNA-BUDA
TERVPÁLYÁZAT

 

A tervezési terület – a főváros budai oldalán Duna menti térrészletek láncolata – történeti, kulturális, városképi és funkcionális szempontból meghatározó részét képezi Budapestnek.

A megújítás kapcsán hangsúlyoztuk a kiírás szerinti négy akcióterület (Újlak, Felhévíz, Bem tér és Fő utca, Lágymányos) egymással való kapcsolatát. A közösségi használatra szánt területeket növeltük, új funkciókkal bővítettük a területeket. A minőségi megújítást a kiemelt védettségi helyzetet szem előtt tartva, költséghatékony és fenntartható módon oldottuk meg. A megvalósíthatóság jól ütemezhetősége érdekében a kis léptékű, összefüggő beavatkozásokat hatékonyan soroltuk egymáshoz.

Tervezési koncepciónk a valós igényekre reagál, ugyanakkor maximálisan a megvalósíthatóság keretein belül marad. Kiemelt hangsúlyt kapott a világörökségi terület kritériumainak való megfelelés, költséghatékony beavatkozások létrehozása, a közművek által szabott kötöttségek figyelembe vétele. Nem csak kivitelezhető, hanem kifejezetten kedvezően ütemezhető. A budai alsó rakpart észak-déli közlekedési folyosó szerepe továbbra is biztosítva lesz, a budai felső rakparton a beavatkozások következtében olyan köztérhálózat jön létre, amely a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó alternatívát kínál a part menti tartózkodásra, valamint elősegíti a budai háttérterületek és a folyó–part kapcsolatát.

2017


Tervpályázat, I. díjban részesült


Kiíró: Budapest Város Önkormányzata

Közlekedésmérnök: Ercsényi Balázs (Főmterv)

Hídtervező: Horváth Adrián, Dr. Vígh Attila (Főmterv)

Bútortervező: Maurer-Klimes Ákos (Ivanka)

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 240.000 m2

Hasonló munkák

EUTINKERTÉSZETI KIÁLLÍTÁS

 

Németország – Eutin 2016+

Komplex fejlesztés a Nagy Eutini tó környezetében a 2016-os kertészeti kiállításhoz kapcsolódóan

2013


Tervpályázat, megvétel – második kiválasztási körbe jutott pályamű


Kiíró: Stadt Eutin

Tájépítész társtervező: Andreas Bunk (Bunk Landschaftsarchitekten Ingenieure Gutachter, Hamburg)

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 546.200 m2

HASONLÓ MUNKÁK