img

BUDAPEST LUDOVIKA TÉR

 

A tervezett térstruktúra alapját a tér történeti úthálózatai adták. A térképeken a fősétány tengelyén túl sugaras-íves vonalban kiinduló kisebb utak, valamint a háromszög sarkában található, nagyobb méretű, félköríves fogadó tér is egyértelműen megfigyelhetőek. Ezek figyelembevételével alakítottuk ki a tervezett úthálózatot, mely a tér alapvető szerkezetét, gerincét is adja egyben.

A diszpozíció szerint megtartandó elemek a fősétány, minden faegyed (átültetés sem megengedett), a téren található szobrok, a metró szellőzője, a kutyafuttató és az évelő díszkert. Ezek mellett szintén megtartandó elemként kellett kezelni a határoló utcák járdáit és támfalait, valamint a kelet felől határoló aszfalt útburkolatot és merőleges parkolókat.

Összességében a tervezett beavatkozások hatására egy történeti alapokon nyugvó, a Ludovika épületeinek méltóságát kiemelő, ugyanakkor modern arculatú városi közpark alakul ki, mely a felhasználói igényekre építve idővel a környékbeliek és az egyetemisták kedvelt tartózkodási helyévé válhat.

2017-2018


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Területnagyság: 36 000 m2

Hasonó munkák

BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT

 

A 2015-ös év legnagyobb fővárosi beruházása a budai fonódó villamoshálózat kialakítása volt. A projekt célja a több évtizede hiányzó Észak- és Dél-Buda közötti közlekedési kapcsolat megteremtése volt. A korábbi 17-es villamos helyett összesen három villamosjárat: a 19-es, a 41-es és a 61-es közlekedik a Bécsi úton és a Frankel Leó utcában. A beruházás azért kapta a „fonódó” nevet, mert a Marhit híd alatt a két sínpár közvetlen egymás mellé kerül, mintegy összefonódik.

A villamospálya több tér mellet is elhalad, amelyek a projekt keretében szintén felújításra, illetve átalakításra kerültek. Tervezőirodánk tervei alapján valósult meg a Bem rakpart, a Germanus Gyula park déli része, a Frankel Leó utca eleje, a Frankel és Török utca közötti teresedés, a Zsigmond tér, továbbá a Zsigmond tér és a Nagyszombat utca közötti komplex környezetrendezés.

A közterek és a peronok felújításával egységes arculat alakult ki, amely várhatóan alapja lesz a hasonló fővárosi közlekedési beruházásoknak. A budai fonódó villamoshálózat megteremtésével nem csupán a közlekedés lett praktikusabb és gyorsabb, hanem megújult közterekkel gazdagodott Buda.

2014-2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapesti Közlekedési Központ

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 30.000 m2

Bekerülési költség: 520 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR

 

A Móricz Zsigmond körtér Újbuda egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Villamosok, buszok és 2014 tavaszától a 4-es metró megállóhelye.

A körtér tervezése 2001-ben kezdődött, a 4-es metró előrehozott ütemeként. A félig megépült koncepció alapján készültek el a Gomba épületét ölelő íves zöldkazetták és a gyalogos aluljárók egy része.

A 13 éves időszakban mind a megrendelői igények, mind a közlekedési koncepció jelentősen változott. A térnek – amellett, hogy a különféle stílusú térfalakhoz illeszkednie kell – új, biztonságos gyalogos felületet, kellemes tartózkodási helyeket, hívogató zöldfelületet szükséges nyújtania. Az új formátumú, sötét színű térkő összefogja a sokszínű építészeti környezetet, funkcionalitásával átengedi a közlekedőket, alacsony reflexiós adottságával nem vakít, így befogadóvá teszi a tereket, a visszafogott burkolatarchitektúra pedig összeköti a Gomba épületét és a teret. A felszínen megjelenő piros, nagyméretű növénytartók kompozíciója élénk színfoltként jelenik meg a téren.

A tér ebben a pillanatban is jelentős gyalogos forgalmat bonyolít, ám jelenleg már nem csak áthaladásra, hanem pihenésre, szemlélődésre és találkozásra is lehetőséget biztosít. Átlátható és mértéktartó. Nekifeszül a nagyváros sokrétű elvárásainak.

2009-2012


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: DBR Metró Projekt Igazgatóság

Generáltervező: Főmterv – Palatium – Uvaterv konzorcium

Kivitelező: Swietelsky Építő Kft.

Területnagyság: 11.500 m2

Bekerülési költség: 330 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

ÚJPALOTA
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS FŐ TÉR

 

Koncepciónk szerint a terület akkor válik valóban a városrész főterévé, ha városias, urbánus jellege erősödik; multifunkcionálisan lesz használható; a felújított funkciók sokkal nagyobb vonzáskörrel bírnak majd; valamint a tér és épületei emblematikusak lesznek.

Az urbánus tér kialakításának elsődleges szempontja, hogy a környező épületek építészeti minősége megfelelő legyen, azok a mai elvárásoknak megfelelő szolgáltatást és közösségi színteret nyújtsanak. A térnek sokoldalúan használhatónak kell lennie, minél több funkciónak kell megjelennie, amely egyre több embert vonz.

A multifunkcionálisan használható főtér amellett, hogy változatos kínálatot képes nyújtani, fontos, hogy kellően rugalmasan alakítható legyen (különböző méretű rendezvények, kiállítások, téli-, nyári időszak elvárásai). Színteret szükséges nyújtani a helyi embereknek a saját közösségi, művészeti, kulturális életük megszervezésére.

A téren elhelyezett funkciók típusa és az új minőségi színvonal által a tér vonzáskörzete jelentősen bővülhet, így széles társadalmi, szociális és nemzeti réteget képes vonzani. Alapvető feladat volt az elöregedő lakossági összetétel arányának átfordítása, és a fiatalok számára vonzó közösségi tér megteremtése.

Az épületnek és a térnek emblematikusnak kell lennie, egy új jelképpé kell válnia, amely bárki számára könnyen felismerhető. A közösségi háznak és a térnek új egységet kell képeznie, úgy, hogy a lakók sajátjuknak érezzék, érzéseik, személyiségük, vágyaik kifejeződésre jussanak.

2011


Ötletpályázat, megvétel


Kiíró: Budapest XV. Kerület Önkormányzata

Építész: Csízy László

Területnagyság: 21.000 m2

HASONLÓ MUNKÁK

NYÍRBÁTOR
VÁROSTÖRTÉNETI SÉTÁNY

 

A nyírbátori minorita és református templom között létesített várostörténeti sétány fő funkciója, hogy az említett két jelentős műemlék közötti gyalogos közlekedést biztosítsa a turisták számára, továbbá maga is turisztikai látványossággá váljon.

A sétányon az állandó szoborbemutató mellett időszakos kiállításokra is lehetőség nyílik, ezáltal a város egy új kültéri kiállítóhellyel gazdagodott. A teresedések alkalmasak rendezvények, koncertek rendezésére. Lehetőség van továbbá szolgáltató és kereskedelmi funkciók időszakos vagy állandó elhelyezésére is a térfalakban. A vízarchitektúrák a nyári hőségben is kellemes hőérzetet biztosítanak.

A sétány alapvetően a turisták számára nyújt látnivalókat, ugyanakkor a helyiek számára is kedvelt tartózkodási hellyé alakulhat. Az újonnan kialakuló közterület a város történelmének bemutatása által a helyi identitástudatot erősíti, emeli az épített környezet minőségének színvonalát.

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Nyírbátor Város Önkormányzata

Generáltervező: Art-Vital Kft.

Építész: Végh József (Art-Vital Kft.)

Kivitelező: Közmű Generál Kft.

Fotók: Közmű Generál Kft., Tamás Pál

Területnagyság: 13.500 m2

Bekerülési költség: 150 millió Ft

DABAS
FŐ TÉR ÉS KÖRNYEZETE

 

Elsődleges feladatunk a tér rendeltetésének és funkciójának meghatározása volt. A Szent István teret (Fő tér) térépítészeti szempontból újra kellett definiálni, új arányrendszert kellett kialakítani a burkolt és zöldfelületek között, továbbá a Polgármesteri Hivatal épületének, illetve a város életében betöltött szerepének megfelelő rangra kellett emelni. A téralakításnál fő irányelvei: rendezvények lebonyolítására is alkalmas közösségi tér létrehozása, találkozóhelyek kialakítása a fiatalok számára, időszakos kiállítások rendezésére alkalmas sétány kialakítása, a zöldfelületek felújítása, burkolatok és utcabútorok cseréje.

A Tanuló utca esetében egységes utcakép kialakítása mellett a fasor felújítása, valamint a zöldfelületek rendezése volt a fő feladat. A Polgármesteri Hivatal előtti területre lendületes vonalvezetésű, átlátható, nyitott díszteret terveztünk, amely átfogó térélményt nyújt az odalátogatók és az ott dolgozók számára. Egyszerre impozáns és letisztult, jól kiemeli az épületet, és a város életében betöltött központi szerepet is hangsúlyozza. A Bartók Béla út szintje a járda szintjébe került, az úttest is térburkolatot kapott. A forgalmi sávot forgalomterelő kockákkal határoltuk el a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében. A tervezési terület egészét egységes stílusban és szemléletben alakítottuk ki. 

2009-2011


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Dabas Város Önkormányzata

Területnagyság: 12.500 m2

Bekerülési költség: 170 millió Ft