BUDAPEST LUDOVIKA TÉR

 

A tervezett térstruktúra alapját a tér történeti úthálózatai adták. A térképeken a fősétány tengelyén túl sugaras-íves vonalban kiinduló kisebb utak, valamint a háromszög sarkában található, nagyobb méretű, félköríves fogadó tér is egyértelműen megfigyelhetőek. Ezek figyelembevételével alakítottuk ki a tervezett úthálózatot, mely a tér alapvető szerkezetét, gerincét is adja egyben.

A diszpozíció szerint megtartandó elemek a fősétány, minden faegyed (átültetés sem megengedett), a téren található szobrok, a metró szellőzője, a kutyafuttató és az évelő díszkert. Ezek mellett szintén megtartandó elemként kellett kezelni a határoló utcák járdáit és támfalait, valamint a kelet felől határoló aszfalt útburkolatot és merőleges parkolókat.

Összességében a tervezett beavatkozások hatására egy történeti alapokon nyugvó, a Ludovika épületeinek méltóságát kiemelő, ugyanakkor modern arculatú városi közpark alakul ki, mely a felhasználói igényekre építve idővel a környékbeliek és az egyetemisták kedvelt tartózkodási helyévé válhat.

2017-2018


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Területnagyság: 36 000 m2

Hasonó munkák

TÁPIÓBICSKE TELEPÜLÉSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSA

 

A tervezési program során cél a településközpont értékének növelése az esztétikum és a használhatóság tekintetében egyaránt, külön figyelemmel a kulturális potenciál fejlesztésére is. Ennek eredményeként a terület vonzáskörzete kitágulhat, közvetetten növelve a szomszédos ingatlanok, lakóépületek, közterületek értékét is. A kialakuló új piactéren fő cél az egységes megjelenés elérése, a parkolás, szállítás és gyalogos közlekedési kapcsolatok kiszolgálása.

2017


Engedélyezési terv


Megbízó: Tápióbicske Község Önkormányzat

Területnagyság: 2200 m2

Hasonó munkák

BUDAPEST BLÁTHY OTTÓ UTCA

 

A Bláthy Ottó utca Vajda Péter utca felőli oldalán található alulhasznosított parkoló gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségű parkká, minőségi szabadidős területté alakul.

A tervezési terület az I. ütem keretein belül tehát teljes átalakításra kerül. Mindemellett figyeltünk arra is, hogy a II. ütemen belül megújítandó parkoló terület megjelenésében és formavilágában illeszkedjen az előbbihez. Az I. ütem koncepciója 3 fő térrészre osztja a teret. A Vajda Péter utca felől kisebb rendezvénytér alakul ki, ahol helyet biztosítunk egy emlékműnek is. A terület közepén kialakul egy új játszótér, mely a 3-12 éves korosztály számára biztosít lehetőséget a közös játékra. A park belső részén egy gyülekezésre alkalmas tér jön létre, ahol megrendezhető a bográcsfesztivál, illetve karácsonyfa is felállítható. A terek lehatárolására, a forgalom zajának csillapítására, és a park nyugalmas hangulatának megteremtésére 3 kisebb domb képez térhatárolást, míg a park kepén futó útvonal a gyors átközlekedésre is biztosít lehetőséget. Megújulnak a burkolt felületek, új zöldfelületek létesülnek.

A koncepció célja egy olyan, gyalogos- és kerékpárosbarát felület kialakítása, amely új zöldfelületeivel, igényes utcabútoraival és rendezett környezetével a térség új színfoltjaként születhet újjá.

2018


Engedélyezési terv


Megbízó: Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat

Területnagyság: 2415 m2

Hasonó munkák

1956-OS FORRADALOM
LÁNGJA EMLÉKMŰ

 

A Forradalom Lángja emlékmű 1996. október 23-ra készült el fekete színű gránitból, alkotója Lugossy Mária. A monoliton rejtve átvezetett gázvezeték és égőfej biztosítja a takaréklángon, mécsesként egész évben pislákoló, majd az október 23.-november 4. közötti idő intervallumban fellobbanó lángot. Az emlékmű a budapesti Kossuth téren állt hosszú éveken keresztül, mígnem a tér felújítása kapcsán 2013-ban elbontásra került. A Megbízó az emlékmű új helyeként a II. kerületi Nagy Imre teret jelölte ki.

Tájépítész koncepciónk szerint az emlékmű a Fő utcával párhuzamosan áll, így az utcán elhaladó emberek felé fordul, ugyanakkor a Fogház rizalitjának középtengelyére merőleges az elhelyezése. A szobor számára tervezett teresedés világos színű mészkő lapburkolattal burkolt, mely rendezvények, koszorúzások helyszínéül is szolgál. A járda és a burkolt tér között átmeneti zónaként mészkő csíkokat terveztünk, melyek között gyep csíkok futnak. Itt kapott helyet egy faburkolatú egyedi pad is. Az esztétikailag megfelelő eredmény érdekében a járdaburkolat újraaszfaltozása szükséges egy szakaszon.

Térhatárolásra talajtakaró cserjéket, virágzó évelőket és díszfüveket terveztünk, melyek három oldalról ölelik körbe a teresedést. Két új fát is terveztünk a díszérték és az árnyékos felületek növelése céljából. A vizuális konfliktusok elkerülése végett a meglévő kutyafuttatót és a parkoló autókat másfél méter magas sövénnyel határoltuk körbe.

Az emlékműtől délre egy nagyobb, ligetes gyepfelületet terveztünk, ahová a nemrég telepített ginkgo csemetéket raszteres rendszerbe ültettük át. Jóllehet, a terület jelenleg is gyepes borítású, a föld és a gyep felújítása, valamint automata öntözőrendszer kiépítése elengedhetetlen az emlékmű méltó környezetének megteremtéséhez.

2016


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Országgyűlés Hivatala

Területnagyság: 426 m2

Hasonó munkák

Járdafesztivál 2018

 

A Magyar Mérnöki Kamara Innovációs különdíjában részesült három kollegánk, Kriston Tímea, Orbán Orsolya és Szilágyi Lilla Bede Áron közlekedésmérnökkel együtt a Rákóczi út jelenleg kizárólagos közlekedési funkcióját gondolták újra, megkérdőjelezve Budapest legközpontibb területének jelenlegi felhasználási módját. A Blaha Lujza tér és az Erzsébet híd közötti útszakasz közterületté alakul át egy egész nyáron át tartó „Járdafesztivál” keretében, így helyet kapnak vendéglátó teraszok, napozóágyak, színpadok, koncerthelyszínek, és összefüggő zöldfelületek is a Rákóczi út homogén betontengerében.

A projekt kiemelt, ikonikus helyszíne és eleme az Erzsébet híd, ahol egy igazán különleges és Európában egyedülálló hangulatú koncert- és rendezvényhelyszínné alakul át. Konténerek tetejére helyezett vendéglátó teraszokról 360°-os panorámában lehetne gyönyörködni.

2017


Ötletpályázat, innovációs különdíj


Kiíró: Magyar Mérnöki Kamara

Területnagyság: 74.300 m2

HASONLÓ MUNKÁK

RÁKOSPALOTA
VÁROSKÖZPONT

 

A főtér szabadon futó, mégis irányított rendszere fokozatosan nyugszik le és kerül közvetlen közelébe a nagy templomnak. A templomon túl vezet a sportsétány, amely összeköti a Régi Fóti út menti templomokat a főtérrel. A promenád oldalán sportolók szobrai kísérik a sétálót, emlékeztetik azok kitartására, küzdelmére, eredményeire.

Az átmenő sétány tengelyesen egy kapuzatba vezet, mely körül épületek állnak, rendre fegyelmezetten.  Az uszoda és a sportcsarnok épületei egy kültéri pályákkal teli piazzát szegélyeznek. A negyedik oldalról hosszan pillérsor kíséri a teret, itt van a labdarúgó stadion. A lelátó repetitív rendszere magában foglalja a mosdókat és a szórakozáshoz elengedhetetlen büfék sorát. A vip szektor tetszőlegesen bővíthető, a közös lounge tere a sport piazzáról közvetlenül nyílik. A pillérvázas rendszer a lelátóig megépül, ha kell a fedés innen tovább építve kialakítható akár egy későbbi ütemben is. A sportolói öltözők és kiszolgáló területek a stadion fejépületében foglalnak helyet. Szintén itt komplex módon egy több szinten elterülő wellness-fitness központ alakul ki.

A sportcsarnok a benne zajló játék zavartalansága miatt a földszinten tömör homlokzattal rendelkezik, míg a galéria karzatként is szolgáló felső folyosó végig üvegezett. A tanuszoda mindkét oldal irányába üvegfallal kommunikál, átlátást engedve a belső sport piazza és a park között. Az iskola földszinti folyosójának legközelebb pontját egy fedett zárt folyosó köti össze a sportvárossal. Az átlós irányú átközlekedést a földszinten nem szabad akadályozni, ezért az összekötő folyosó már az iskolánál felemelkedik, lábakra áll. A Czabán Samu park szorosan kapcsolódik a sportváros funkcióihoz. Futópálya, extrémsportpálya, mászófal, trambulin, pool szolgálja a modern sportok szerelmeseit.

A sportvárost felfűző sétánytengely végpontja a templomsor, melynek sarkán épül az új lakossági együttműködési ház és játszóház. A különböző közösségi fórumok előkészítését itt végzik, és szimbolikus helyszíne a lakossági kapcsolattartásnak.

2012


Ötletpályázat


Kiíró: Budapest XV. Kerület Önkormányzata

Építész: Csízy László, Borbély András

Közlekedésmérnök: Ercsényi Balázs (Főmterv)

Látvány: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 280.200 m2

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT

 

A 2015-ös év legnagyobb fővárosi beruházása a budai fonódó villamoshálózat kialakítása volt. A projekt célja a több évtizede hiányzó Észak- és Dél-Buda közötti közlekedési kapcsolat megteremtése volt. A korábbi 17-es villamos helyett összesen három villamosjárat: a 19-es, a 41-es és a 61-es közlekedik a Bécsi úton és a Frankel Leó utcában. A beruházás azért kapta a „fonódó” nevet, mert a Marhit híd alatt a két sínpár közvetlen egymás mellé kerül, mintegy összefonódik.

A villamospálya több tér mellet is elhalad, amelyek a projekt keretében szintén felújításra, illetve átalakításra kerültek. Tervezőirodánk tervei alapján valósult meg a Bem rakpart, a Germanus Gyula park déli része, a Frankel Leó utca eleje, a Frankel és Török utca közötti teresedés, a Zsigmond tér, továbbá a Zsigmond tér és a Nagyszombat utca közötti komplex környezetrendezés.

A közterek és a peronok felújításával egységes arculat alakult ki, amely várhatóan alapja lesz a hasonló fővárosi közlekedési beruházásoknak. A budai fonódó villamoshálózat megteremtésével nem csupán a közlekedés lett praktikusabb és gyorsabb, hanem megújult közterekkel gazdagodott Buda.

2014-2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapesti Közlekedési Központ

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 30.000 m2

Bekerülési költség: 520 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR

 

A Móricz Zsigmond körtér Újbuda egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Villamosok, buszok és 2014 tavaszától a 4-es metró megállóhelye.

A körtér tervezése 2001-ben kezdődött, a 4-es metró előrehozott ütemeként. A félig megépült koncepció alapján készültek el a Gomba épületét ölelő íves zöldkazetták és a gyalogos aluljárók egy része.

A 13 éves időszakban mind a megrendelői igények, mind a közlekedési koncepció jelentősen változott. A térnek – amellett, hogy a különféle stílusú térfalakhoz illeszkednie kell – új, biztonságos gyalogos felületet, kellemes tartózkodási helyeket, hívogató zöldfelületet szükséges nyújtania. Az új formátumú, sötét színű térkő összefogja a sokszínű építészeti környezetet, funkcionalitásával átengedi a közlekedőket, alacsony reflexiós adottságával nem vakít, így befogadóvá teszi a tereket, a visszafogott burkolatarchitektúra pedig összeköti a Gomba épületét és a teret. A felszínen megjelenő piros, nagyméretű növénytartók kompozíciója élénk színfoltként jelenik meg a téren.

A tér ebben a pillanatban is jelentős gyalogos forgalmat bonyolít, ám jelenleg már nem csak áthaladásra, hanem pihenésre, szemlélődésre és találkozásra is lehetőséget biztosít. Átlátható és mértéktartó. Nekifeszül a nagyváros sokrétű elvárásainak.

2009-2012


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: DBR Metró Projekt Igazgatóság

Generáltervező: Főmterv – Palatium – Uvaterv konzorcium

Kivitelező: Swietelsky Építő Kft.

Területnagyság: 11.500 m2

Bekerülési költség: 330 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK