MENEDÉKHÁZ UTCA
CSALÁDI HÁZ KERTJE

 

A telek Budapest egy dombvidékes területén helyezkedik el, a meglevő jelentős szintkülönbség nagyban befolyásolta a kert arculatát. A meredek domboldalban így támfalak láncolata kapott helyet, melyek az épülethez közeli részeken – az épített jelleget alátámasztván – terméskő burkolatú, beton szerkezetű objektumok, míg a kert távolabbi részein szárazon rakott vagy építőelemes növénytámfalakként jelennek meg. A támfalak beépítésével nyert kertrészeken füves területeket hoztunk létre, ahol a kerti medence és a kerti tó került elhelyezésre kis csobogóval. A ház felső teraszához kapcsolódva alakítottuk ki a kemence és pihenő teret, amit a szomszéd telektől egy pergolával választottunk el.

2000


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: magánszemély

Területnagyság: 5.700 m2

 

HASONLÓ MUNKÁK

TIHANY
NYARALÓKERT

 

Az alapvetően lejtős, sziklás területen található telket három kerti egységre osztottuk: egy alsó szőlőültetvényre, egy középső, támfallal elválasztott pihenő és vendéglátó zónára, illetve egy felső gyümölcsös- és játszókertre, amely egyben átmentet képez az erdőterület felé. A terület megjelenését a szőlőkerti hangulat, a félszigetre jellemző anyaghasználat és honos növényalkalmazás határozta meg.

2016


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: magánszemély

Generáltervező: Dóm Építészműterem Kft.

Területnagyság: 4.200 m2

 

 

HASONLÓ MUNKÁK

ESZTERGOM
ARADI VÉRTANÚK TERE

 

A Pöttyös tér Esztergom belvárosában található kedvező fekvésű, intim lakótér, amely a Főtér és a Bazilika közötti tengely mentén helyezkedik el. A forgalmas utcáktól a környező épületek védik a tömböt, így az csendes, rekreációs tartózkodásra alkalmas.

A tervezési folyamat során a cél a Pöttyös tér értékének növelése volt, mind esztétikai értelemben, mind a használhatóság tekintetében. Ez növelte a tér vonzáskörzetét, kulturális potenciálját, ezáltal közvetve növelte a környező lakóépületek értékét is.

A központi terület három fő részre bontható: a keleti lakóház előtt többgenerációs tartózkodási tér jött létre játszófelülettel és kültéri asztalokkal, ülőhelyekkel; a középső területrészen a tér nevére utaló, kör alakú virágágyások alakultak ki, amely környezete rekreációs felületként funkcionál; a többi területen transzparens, multifunkcionális burkolt felület jött létre, amely akár rendezvényterületként is használható.

A tervezési gondolat alapvető eleme volt, hogy a környező lakóházak bejárati térségeit vizuálisan térben is jobban érzékelhetővé tegyük, a töredezett térstruktúrát összefogott egységekké alakítsuk. Az Aradi vértanúk emlékművét a keleti bejárat és a déli gyalogos átjáró tengelyébe helyeztük át, ezáltal az új térstruktúrában kiemelt helyet kap.

2016


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Esztergom Város Önkormányzata

Generáltervező: Partner Mérnöki Iroda Kft.

Területnagyság: 3.700 m2

 

HASONLÓ MUNKÁK

OROSZLÁNY
VÁROSKÖZPONT ÉS T1 TÖMB

 

A tervezési folyamat során Oroszlány belvárosának társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti potenciálja növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. Az épített és természeti környezet rendezése életszínvonalbeli fejlődést generál a közvetlen lakókörnyezetben, melynek következtében színvonalas szolgáltatások telepedhetnek meg a területen tovább gerjesztve a többszintű fejlődést. A térképzési koncepciónk célja volt továbbá, olyan önmagukban is teljes értékű teresedések létrehozása, amelyek lehetőséget teremtenek a kulturális élet köztereken való megjelenésének, illetve megélésének. Lehetőséget biztosítottunk a különböző szabadidős és kulturális tevékenységeknek. A városi tér megtapasztalása, a rajtuk való áthaladás során szerzett vizuális élmények révén az egyén részévé és szervezőjévé válik saját városi életterének. Az új közterülethasználat vonzóvá teszi a várost a fiatalok számára is, ezáltal mérsékelhető a városi elvándorlás és serkenthető az aktív fiatalok és gyermekek részaránya.

2014-2015


Tanulmányterv és környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala

Generálterező: Partner Mérnöki Iroda Kft.

Területnagyság: 171.150 m2

 

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPEST
SASAD LIGET LAKÓPARK

 

Tervezői feladatunk a Budapest, XI. kerületi Sasad Liget lakópark tömbjeit határoló utak, járdák kialakítása és zöldfelületek tervezése volt. Elsődleges célunk volt egy a jelen kor igényeit minden tekintetben kielégítő infrastrukturális hálózat kialakítása, mely méltó keretként szolgál a lakópark épületei számára. A parkolás szabályozása, a burkolatok kialakítása, az utcabútorok elhelyezése, az elöregedett faállomány pótlása és ifjítása, valamint díszes cserje- és évelőtelepítések alkalmazása egyaránt eszközként szolgált egy igényes, szerethető és élhető lakókörnyezet megteremtéséhez.

2008


Környezetrendezési terv


Megbízó: Biggeorges Holding

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Kivitelező: Hajdú és Társa Kft.

Területnagyság: 7.900 m2

Bekerülési költség: 90.3 millió Ft

 

HASONLÓ MUNKÁK