BUDAÖRS
HÁRSFA UTCAI ÓVODA

 

A Budaörsi Hársfa utcai Óvodának olyan tapasztalatgyűjtő helynek kell lennie, ahol a játék helye, tárgya és tartalma nem válik külön, ahol a mobil és a fix játszóeszközök is egyénileg megváltoztathatók – nem modell, hanem igazi: valóság.

Amellett, hogy az óvoda a megszokott és előírt igényeket kielégíti, számtalan további ingert, felfedeznivalót kínál, legyen szó akár az óvodába érkezés pillanatáról, vagy a délutáni hazamenetelről. Az óvoda bejárati környezetében több játszószert is elhelyeztünk, hogy a szülő és a gyermek számára közös játszóélménnyel kezdődjön és érjen véget az óvodai tartózkodás.

Az épület és az udvar kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy az egyes csoportszobák a lehető legnagyobb mértékben nyitottak legyenek az udvar felé. Az emeleti csoportszobák szintén a kertre nyílnak. A két szintet egy rézsűrendszer köti össze, amely lehetőséget biztosít futkározásra, szánkózásra, gurulós játékokra.

A közösen elvégezhető feladatok gyakorlását szolgálják a vizes- és a homokozós játszóeszközök. Az egyensúlyozós eszközök újabb és újabb kihívások elé állítják a gyermekeket, a bababház típusú eszközök pedig a kommunikációs készséget fejlesztik.

A gyermekek érzékeinek fejlesztése érdekében több típusú anyag található a kertben. A tapintás, látás, hallás fejlesztésére szolgál az ingergazdag kertkialakítás és a fejlesztő játékok sokasága. A játszóeszközök kialakításánál alapvető szempont volt, hogy a gyermekek ne csak kész termékeket, alakokat kapjanak, hanem olyan játékokat is használhassanak, amelyek a képzelőerejük által változatos célokra, különféle játékokra felhasználhatók.

2009-2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budaörs Város Önkormányzata

Generáltervező: M-Teampannon Kft.

Területnagyság: 5.300 m2

Bekerülési költség: 115 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAÖRS
RÓZSA UTCAI ÓVODA

 

Tervezési feladatunk a Budaörs, Rózsa utca 17. alatti óvoda játszóudvarának kialakítása, illtetve ehhez kapcsolódóan játszószerek kihelyezése volt. A tervezési terület két részből áll, a főbejárattól jobbra eső zöldterületből és az „U”alakú épület udvarából.

A belső udvar meglévő aszfalt burkolata felújítás után új, játékos felfestést kapott. Az udvar másik felében gumiburkolaton játszóeszközök kerültek kihelyezésre. A meglévő két homokozót megtartottuk és új helyre telepítettük át. Növényeket kazettákba, illetve dézsákba helyezve telepítettünk.

A külső udvarban nagyobb arányú zöldfelület kialakítására nyílt lehetőség. Az áthelyezett homokozókat és kisebb rugós játékok a központi gyepes területen kaptak helyet. Az épület mellett járda épült térkő burkolattal. Cserjesáv által határolva az udvar két végében gumiburkolaton kapott helyet egy hinta és egy játszóvár. A területen egy darab ivókút is elhelyezésre került. 

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budaörs Város Önkormányzata

Területnagyság: 950 m2

HASONLÓ MUNKÁK

SZIGETSZENTMIKLÓS
KOMPLEX OKTATÁSI KÖZPONT

A Szigetszentmiklós déli részén fekvő, újonnan beépítésre kijelölt lakóterület kiszolgálására egy komplex oktatási központ (24 tantermes általános iskola, zeneiskola, 6 foglalkoztató termes óvoda, sport- és rendezvénycsarnok) kialakítását tervezték egyazon telken belül, melyhez kapcsolódóan a csatlakozó szabadterekre vonatkozó környezetrendezési tervet készítettük el.

Tervezési alapelv volt az épülethez illeszkedő, feszes, ám mégis valamelyest játékos, szabad térstruktúra megteremtése. A térképzési koncepciónk célja volt továbbá, olyan önmagukban is teljes értékű teresedések létrehozása, amelyek lehetőséget teremtenek a különböző használati módok megjelenésének.

A tervezési terület egészét egységes stílusban és szemléletben alakítottuk ki. Az eltérő funkciók alapján fogadóteret, iskolakertet és óvodakertet különítettünk el. A fogadótér az iskola és a csarnok bejárati térsége, amelynél a parkoló rendezvény helyszínéül is szolgálhat. Az iskolakert rendezvényudvar, sportudvar, kültéri koncerttér, hátsó iskolaudvar alegységekre tagozódik. Az intim hangulatú óvodakert az óvoda épületéhez kapcsolódóan jelenik meg, elkerítve az egyéb funkciójú terektől.

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Generáltervező: HAP Tervezőiroda Kft.

Témafelelős tervező: Andor Anikó (Land-A Kft.)

Területnagyság: 30.000 m2

Bekerülési költség: 487 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

GOMBA
JÁTSZÓTÉR

 

Az újonnan épülő játszótér kialakításánál alapvető fontosságú volt, hogy szervesen illeszkedjen a környezetéhez, mind funkcionálisan, mind stílusában. A Polgármesteri Hivatal mögötti Fáy-kúria kertje barokk jegyeket felmutató angolkert, ennek megfelelően a játszótér is a tájképi kert stílusjegyeiből merít.

A játszószer kialakítása következtében jelentősen növekszik a terület látogatottsága, így a kúria környezetében felpezsdül az élet. A kúria környezetének látogatottsága gátlólag hat a lehetséges rongálásokra, valamint növeli a helyismeretet és a helyi közösségi öntudatot, így a tervezett beruházás elősegíti az épített kulturális örökség megőrzését. A komplex zöldfelület és a játszótér kialakításával növekszik a gyerekek és fiatalok szociális érzékenysége és beilleszkedő-képessége, megmarad szellemi és fizikai épségük, javul az állóképességük és problémamegoldásuk.

2012


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Gomba Község Önkormányzata

Területnagyság: 2.430 m2

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPEST
HONFOGLALÁS PARK

 

A park létesítésnek alapvető célja Cinkota északnyugati részének zöldfelületi ellátottságának javítása, sportolási és szabadidős terület létestése volt. A tervezési terület egészét egységes stílusban és szemléletben alakítottuk ki. Az eltérő funkciók alapján elkülönítettünk játszótér (a terület délnyugati sarkában található, kerítéssel lehatárolva), sportpálya (a terület északkeleti sarkában található, szintén kerítéssel lehatárolva), valamint parkterület (két terület között elhelyezkedő gyepes, ligetes zöldfelület) térrészeket.

A telek északi részén helyeztük el a játszóteret, míg a déli részen a sportpályát. A játszóteret a belső térköves feltáró út két részre osztja, nagyok és a kicsik játszófelületére. A feltáró út mentén padok és hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre. Az esésvédő felületet többnyire homokfelület, helyenként gumiburkolat biztosítja. A környező utcáktól terepplasztikák és sövénysor határolja a játszóteret. A növénytelepítés során koros fákat, talajtakaró és középmagas, szárazságtűrő cserjefajokat alkalmaztunk. A sportpálya 15x30 méteres felületen készült, körbe labdafogó kerítéssel, öntött gumi burkolattal. A pálya melletti terepplasztika lelátóként is funkcionál.

2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapest XVI. kerület Önkormányzata

Kivitelező: Tündérkert ’97 Bt.

Területnagyság: 3.480 m2

Bekerülési költség: 45 millió Ft (bruttó)

HASONLÓ MUNKÁK

MÁGOCS
GAGARIN UTCAI JÁTSZÓTÉR

 

Koncepciónk alapjának tekintettük, hogy lehetőséget és helyet biztosítsunk a játék mellett a közösségi életnek is, közösségi funkciók kialakításával. Mindezt irányultságok, hangsúlyok megteremtésével, és logikus közlekedési útvonalak kialakításával kívántuk elérni. A fő átközlekedési útvonalakat úgy alakítottuk ki, hogy a terület minden irányból egyszerűen megközelíthető legyen. Az utak mentén több teresedést jelöltünk ki, fogadóterekkel hangsúlyozva a „megérkezést”, valamint a megosztott játékterek között kisebb, padokkal ellátott pihenőtereket alakítottunk ki.

A játszótér tervezésekor az volt a célunk, hogy a helyi igényeknek megfelelően, az európai uniós szabványok előírásainak betartásával egy olyan játéktér születhessen, mely megfelelő színteret biztosít a közösségi életnek, alkalmas a személyes és közösségi identitások kifejezésére, ezáltal elősegíti az érzelmi kötődés kialakulását.

A terület funkciókkal való megtöltése hosszú távon a helyiek életminőség-javulását eredményezheti, hozzásegítheti a települést egyéb gazdasági-szociális funkciók megtelepedéséhez, ezen kívül hozzájárulhat a terület népességmegtartó-képességének erősítéséhez.

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Mágocs Város Önkormányzata

Területnagyság: 3.920 m2

Bekerülési költség: 46.6 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPEST
CINKOTAI SZABADIDŐPARK

 

A tervezés célja egy olyan közpark kialakítása, mely a kerületrész lakosainak és fiataljainak találkozóhelyévé válhat, ugyanakkor kellemes átközlekedést biztosít és a fitneszeszközök által elősegíti fizikai erőnlétük fejlesztését. Mindez együttesen járulhat hozzá a közösségi élet javulásához, a társadalmi kapcsolatok erősödéséhez.

A teret uraló I. világháborús emlékmű környezetében egy térkő burkolatú pihenőtér került kialakításra. A Caprera-patak bal oldali partját teraszosan alakítottuk ki terméskőtömbökből, hogy a víz elérhető közelségbe kerüljön és lehetőség nyíljon a vízparti vegetáció megismerésére. Az új fák és növényfelületek úgy kerültek kialakításra, hogy dekoratív képet nyújtsanak és biztosítsák a park jó átláthatóságát.

Új, modern vonalvezetésű utcabútorok és fém fitneszeszközök kerültek a parkba. A központi teresedés és a fő közlekedési irányok mentén új kandeláberek kerülnek kihelyezésre. A világítás felújítása kapcsán díszvilágítást kap az emlékmű.

2013


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapest XVI. kerület Önkormányzata

Területnagyság: 5.300 m2

Bekerülési költség: 20.5 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

JÁSZBERÉNY
EXTRÉM SPORTPARK

 

Az egykori jégpálya újrahasznosításaként, a meglévő elemek felhasználásával extrém sportpark kialakítását terveztük Jászberényben. A terület stílusbeli rendezése az extrém sportokhoz alkalmazkodik és az azokhoz tartozó egyéb, járulékos elemek (graffiti fal, találkozóhely) számára is helyet biztosít.

A jégpálya építménye új betonborítást kapott, itt kerültek kialakításra a görpálya elemei. A falakra rövid szakaszokon fa ülőfelületeket terveztünk, ahol a nézők és a sportolók is megpihenhetnek. A triálosok számára aszfaltozott szabad felületet biztosítottunk, ahol ők megépíthetik a számukra szükséges pályaváltozatokat. Ez a felület alkalmas lehet időszakos koncertek, díjkiosztók lebonyolítására is.

A sportpark nem csak a sportolók számára kell, hogy vonzó legyen, hanem fiatalok találkozóhelyeként is kell szolgálnia. Alapvető cél volt, hogy egy kedvelt, fiatalos, modern terület alakuljon ki, s hogy a fiatalok még jobban magukénak érezzék a teret, a mobil utcabútorokat a saját igényeiknek megfelelően mozgathatják, alakíthatják. A sportparkba elhelyeztünk továbbá egy szabadon használható mászófalat és egy kültéri trambulint is.

2009


Engedélyezési terv


Megbízó: Jászberény Város Önkormányzata

Területnagyság: 6.500 m2

Bekerülési költség: 61 millió Ft

Hasonló MuNkák