BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT

 

A 2015-ös év legnagyobb fővárosi beruházása a budai fonódó villamoshálózat kialakítása volt. A projekt célja a több évtizede hiányzó Észak- és Dél-Buda közötti közlekedési kapcsolat megteremtése volt. A korábbi 17-es villamos helyett összesen három villamosjárat: a 19-es, a 41-es és a 61-es közlekedik a Bécsi úton és a Frankel Leó utcában. A beruházás azért kapta a „fonódó” nevet, mert a Marhit híd alatt a két sínpár közvetlen egymás mellé kerül, mintegy összefonódik.

A villamospálya több tér mellet is elhalad, amelyek a projekt keretében szintén felújításra, illetve átalakításra kerültek. Tervezőirodánk tervei alapján valósult meg a Bem rakpart, a Germanus Gyula park déli része, a Frankel Leó utca eleje, a Frankel és Török utca közötti teresedés, a Zsigmond tér, továbbá a Zsigmond tér és a Nagyszombat utca közötti komplex környezetrendezés.

A közterek és a peronok felújításával egységes arculat alakult ki, amely várhatóan alapja lesz a hasonló fővárosi közlekedési beruházásoknak. A budai fonódó villamoshálózat megteremtésével nem csupán a közlekedés lett praktikusabb és gyorsabb, hanem megújult közterekkel gazdagodott Buda.

2014-2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapesti Közlekedési Központ

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 30.000 m2

Bekerülési költség: 520 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

TESCO ÁRUHÁZAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE

 

Az ország öt különböző pontján (Cegléden, Dunaújvárosban, Kaposváron, Szolnokon és Zalaegerszegen) létesített Tesco áruházak környezetrendezési tervét készítettük el a 2000-es évek első felében. Jóllehet, az adottságok és követelmények mindahányszor kicsit eltérőek voltak, a tervezésnek számos hasonló vonása akadt.

A tervezett létesítmények nagy vízszintes síkfelület kialakítását igényelték, melyhez a terület határain enyhe lejtésű rézsűket alkalmaztunk.  

A zöldfelületek túlnyomó részén gyep és cserjefelületek kerültek kialakításra. Az építési telek oldalait, ahol csak lehetett, fasorral kereteztük, amelyet néhány cserjefolt tett változatosabbá.

A parkolók kialakításánál figyelembe vettük az OTÉK ide vágó zöldfelületi előírásait. Az újonnan telepített fák a parkolósáv középső övezetében kerültek elhelyezésre, kiemelt szegéllyel védett zöldfelületeken.

Utcabútorok tekintetében a főbejárathoz kapcsolódóan kerékpártárolókat és padokat helyeztünk el. A parkoló területén, a bevásárló-kocsitárolók közvetlen közelében, és a bejárati homlokzat mentén hulladékgyűjtőket terveztünk. A főbejárati homlokzatnál a gépkocsik járdára hajtását pollersor akadályozza meg.

2001-2005


Kiviteli tervek


Megbízó: Tesco Rt.

Területnagyság: össz. 80.000 m2

HASONLÓ MUNKÁK

GYORSFORGALMI UTAK

 

Az út- és vasútfásítást korszerűen csak a tájrendezés keretében lehet meg­oldani. A fásítás ugyanis az út tartozéka és egyúttal a környező tájjal való össze­kapcsolás eszköze. A fásításnak az útépítés során megzavart tájharmóniát úgy kell visszaállítania, hogy egyben az optikai vezetést, a közlekedésbiztonságot, a zajtompítást és az esztétikai hatást is biztosítsa az utakon közlekedők érdekében.

Gyorsforgalmi utak: M2, M3, M6, M8, M60, M86.

Főutak: 8-as út, 10-es út, 33-as út, 62-es út.

2008-2015


Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 220 km útpálya

HASONLÓ MUNKÁK

AQUINCUMI DUNA HÍD
ÚTHÁLÓZAT KÖRNYEZETE

 

Az Aquincum - Újpest Duna híd kapcsolódó úthálózatának főpályája a Körvasút menti körút része, mely teljes kiépítettségében Budán a Bécsi úttól indulva az Aquincumi Duna hídon áthaladva nagyjából a Körvasút nyomvonalát követve halad a pesti oldalon, majd délen a szintén új Csepel - Albertfalva Duna hídon jut át ismét Budára és kapcsolódik végül az M1-M7 autópályához, mintegy 32 km pályahosszúságban.

Az úthálózattal együtt felújításra kerültek a kapcsolódó zöldfelületek is. A faállomány megújításával, új fák és fasorok telepítésével, cserje- és gyepfelületek kialakításával a használhatóság és az ökológiai érték mellett a terület esztétikai értékét is növeltük. A növényanyag összeállításánál a tájra jellemző növénytársulások jellemző növényeit vettük figyelembe.

2005-2007


Engedélyezési terv -
zöldfelületrendezési tervek


Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 146.250 m2

HASONLÓ MUNKÁK