PAKSI UTCÁK

 

A tervezés célja a területek esztétikai és funkcionális színvonalának emelése, rendezett közterületek kialakítása. Terveinkben egységes burkolati és zöldfelületi rendszert mutatunk be, melyek stílusukban illeszkednek a településen már megvalósult, hasonló utca-felújítási projektekhez, így szerves egységet képezve azokkal. Ahol a terület szélessége és a tervezett közművek nyomvonala lehetővé teszi, ott törekedtünk minél nagyobb, összefüggő zöldfelületek, adott esetben fasorok kialakítására, szem előtt tartva az ingatlanok kényelmes megközelíthetőségét.

2013-2014


Környezetrendezési kiviteli terv


Megrendelő: Paks Város Önkormányzata

Generáltervező: Zahora Kft.

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT

 

A 2015-ös év legnagyobb fővárosi beruházása a budai fonódó villamoshálózat kialakítása volt. A projekt célja a több évtizede hiányzó Észak- és Dél-Buda közötti közlekedési kapcsolat megteremtése volt. A korábbi 17-es villamos helyett összesen három villamosjárat: a 19-es, a 41-es és a 61-es közlekedik a Bécsi úton és a Frankel Leó utcában. A beruházás azért kapta a „fonódó” nevet, mert a Marhit híd alatt a két sínpár közvetlen egymás mellé kerül, mintegy összefonódik.

A villamospálya több tér mellet is elhalad, amelyek a projekt keretében szintén felújításra, illetve átalakításra kerültek. Tervezőirodánk tervei alapján valósult meg a Bem rakpart, a Germanus Gyula park déli része, a Frankel Leó utca eleje, a Frankel és Török utca közötti teresedés, a Zsigmond tér, továbbá a Zsigmond tér és a Nagyszombat utca közötti komplex környezetrendezés.

A közterek és a peronok felújításával egységes arculat alakult ki, amely várhatóan alapja lesz a hasonló fővárosi közlekedési beruházásoknak. A budai fonódó villamoshálózat megteremtésével nem csupán a közlekedés lett praktikusabb és gyorsabb, hanem megújult közterekkel gazdagodott Buda.

2014-2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapesti Közlekedési Központ

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 30.000 m2

Bekerülési költség: 520 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPESTM4 METRÓ ZÖLDFELÜLETEI

 

Budapest új metróvonalának első szakasza Dél-Budát köti össze a városközponttal. A két végpont között a város életében fontos szerepet játszó tereket, közlekedési csomópontokat érint. 2003-ban a 4-es metró beruházás során előrehozott felszínrendezések készültek a budai oldalon, amelyek figyelembe vették a későbbi metró kialakítását.

Kosztolányi Dezső tér (ZKT) – A kör alaprajzú tér a Feneketlen tó felé nyitott. Ezt a városi kompozíciót adottságként használva a tér alkotóelemeinek rendezésével, a szabályos körforma került kiemelésre. Íves támfalak között kiemelt gyepfelületek készültek, előttük ívesen futó sétánnyal.

Móricz Zsigmond körtér (KKT) – A ’Gomba’ körüli területen az épülethez kapcsolódóan alakultak ki a zöldfelületek. Az íves lakóépület előtti járda mellé alacsony, kis koronájú fákból álló fasor került. A tervezett út másik oldalán 45 cm-re kiemelt díszes növénykazetták találhatók.

Bartók Béla út (ZKT) – A tervezés alapvető célja a Bartók Béla út rehabilitációja és egy városi sétány kialakítása volt, a meglévő fasor megőrzésével és kiegészítésével.

Szent Gellért tér (ZKT) – A villamos tengelyének elhúzását az indokolta, hogy egy későbbi rakparti villamos nyomvonalát tartották fő tervezési szempontnak. Fontos irányelv volt, hogy a szálloda előtt rendezett tér alakuljon ki.

Fővám tér (ZKT) – Kétoldali kerékpársáv létesült a Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Múzeum körút útvonalon az Astoriáig. A Budapesti Corvinus Egyetem körülötti zöldfelületeket a metró felszíni berendezéseinek tükrében alakítottuk ki, meghatározó hársfasort telepítve a promenádra és az egyetem mellé.

Vámház körút (KKT) – Újratelepítésre került a korábban létező, körúton végig megjelenő fasor az út két oldalán, kerek faveremrácsokba ültetve, a földfelszíntől lefele elhelyezett közművédő gyűrű beépítésével. A járdaburkolatok a Kálvin térrel megegyezően egyedileg gyártott „K” kövekből és ugyanolyan megjelenésű kiskockakövekből készültek.

Múzeum körút (KKT) – A Múzeum körút teljes átépítése során az útpálya szélességének csökkenésével a járdák kiszélesedtek. A meglévő fasor kiegészítésre került, a fák kerek és U alakú faveremrácsokba kerültek. A járdaburkolat a Vámház körúthoz hasonlóan „K” kőből készült.

 

2000-2008


Környezetrendezési- (KKT) és zöldfelületi kiviteli tervek (ZKT)


Megbízó: DBR Metró Projekt Igazgatóság

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 26.000 m2

Bekerülési költség: 215 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

GYSEV 17. SZ.
VASÚTVONAL

 

A projekt keretében, a 17. számú, a GYSEV Zrt. üzemeltetésében lévő (Szombathely - Zalaszentiván) vasútvonal villamosítására és a vonalon a villamosításhoz szükséges pálya, útátjáró és biztosítóberendezés átalakítások tervezésére kerül sor, mely kiegészül az utasforgalmi létesítmények fejlesztésével, új távközlési és térvilágítási hálózat kiépítésével, valamint a környező zöldfelületek rendezésével (fakivágási és növénytelepítési munkálatok).

2013-2014


Kiviteli terv -
zöldfelületrendezési tervek


Megbízó: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.

Generáltervező: Cashfund – Ákmi – Főmterv – Uvaterv Konzorcium

Területnagyság: 41.800 m vasúti pálya

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPEST
1-ES VILLAMOSVONAL

 

Az 1-es villamos vonal tervezési feladata három szakaszra tagolódott:

I. szakasz: 1-es villamos átépítése Vörösvári út - Kerepesi út között

Feladat: a villamos pálya felújítása és megállóhely átépítési munkák akadálymentesség biztosításával, a jelenlegi nyomvonal alapján, zöldfelületek létesítésével és fatelepítéssel.

II. szakasz: 1-es villamos peronok átépítése Kerepesi út - Lágymányosi híd pesti hídfő között

Feladat: a megállóhelyek átépítése akadálymentesség biztosításával, zöldfelületek létesítésével és fatelepítéssel.

III. szakasz: 1-es villamos meghosszabbítása a Budafoki útig

Feladat: új villamos pálya kiépítése a megállóhelyek akadálymentes kialakításával, zöldfelületek létesítésével és fatelepítéssel.

2006-2008


Engedélyezési terv -
zöldfelületrendezési tervek


Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 10.000 m sínpálya

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPEST
2-ES VILLAMOSVONAL

A 2-es villamos a Duna mellett párhuzamosan a pesti rakparton halad a Jászai Mari tértől a Közvágóhídig. A vonal egyedi adottságokkal rendelkező villamos vonal, mind turisztikai, mind utasforgalmi szempontból. Számos, idegenforgalom szempontjából kiemelt helyszínt érint (Duna-korzó, Lánchíd térsége, Országház). A budapesti Duna part arculatához szervesen hozzátartozik, nem véletlenül került a világ tíz legszebb villamos vonalai közé.

A vonal rekonstrukciójának, fejlesztésének célja a budapesti közösségi közlekedés akadálymentességének javítása, ezzel párhuzamosan a szolgáltatási színvonal emelése mellett a közösségi közlekedés munkamegosztásban tapasztalható térvesztésének lassítása, hosszú távon a részarány stabilizálása. Mindez olyan műszaki tartalmú fejlesztés részletes meghatározásával, megtervezésével, melynek megvalósíthatósága gazdaságos és megfelelő feltételekkel hosszú távon finanszírozható.

2014-2015


Kiviteli terv -
zöldfelületrendezési tervek


Megbízó: BKK Zrt.

Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 3.333 (4.244) m sínpálya

HASONLÓ MUNKÁK

TESCO ÁRUHÁZAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE

 

Az ország öt különböző pontján (Cegléden, Dunaújvárosban, Kaposváron, Szolnokon és Zalaegerszegen) létesített Tesco áruházak környezetrendezési tervét készítettük el a 2000-es évek első felében. Jóllehet, az adottságok és követelmények mindahányszor kicsit eltérőek voltak, a tervezésnek számos hasonló vonása akadt.

A tervezett létesítmények nagy vízszintes síkfelület kialakítását igényelték, melyhez a terület határain enyhe lejtésű rézsűket alkalmaztunk.  

A zöldfelületek túlnyomó részén gyep és cserjefelületek kerültek kialakításra. Az építési telek oldalait, ahol csak lehetett, fasorral kereteztük, amelyet néhány cserjefolt tett változatosabbá.

A parkolók kialakításánál figyelembe vettük az OTÉK ide vágó zöldfelületi előírásait. Az újonnan telepített fák a parkolósáv középső övezetében kerültek elhelyezésre, kiemelt szegéllyel védett zöldfelületeken.

Utcabútorok tekintetében a főbejárathoz kapcsolódóan kerékpártárolókat és padokat helyeztünk el. A parkoló területén, a bevásárló-kocsitárolók közvetlen közelében, és a bejárati homlokzat mentén hulladékgyűjtőket terveztünk. A főbejárati homlokzatnál a gépkocsik járdára hajtását pollersor akadályozza meg.

2001-2005


Kiviteli tervek


Megbízó: Tesco Rt.

Területnagyság: össz. 80.000 m2

HASONLÓ MUNKÁK

GYORSFORGALMI UTAK

 

Az út- és vasútfásítást korszerűen csak a tájrendezés keretében lehet meg­oldani. A fásítás ugyanis az út tartozéka és egyúttal a környező tájjal való össze­kapcsolás eszköze. A fásításnak az útépítés során megzavart tájharmóniát úgy kell visszaállítania, hogy egyben az optikai vezetést, a közlekedésbiztonságot, a zajtompítást és az esztétikai hatást is biztosítsa az utakon közlekedők érdekében.

Gyorsforgalmi utak: M2, M3, M6, M8, M60, M86.

Főutak: 8-as út, 10-es út, 33-as út, 62-es út.

2008-2015


Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 220 km útpálya

HASONLÓ MUNKÁK

AQUINCUMI DUNA HÍD
ÚTHÁLÓZAT KÖRNYEZETE

 

Az Aquincum - Újpest Duna híd kapcsolódó úthálózatának főpályája a Körvasút menti körút része, mely teljes kiépítettségében Budán a Bécsi úttól indulva az Aquincumi Duna hídon áthaladva nagyjából a Körvasút nyomvonalát követve halad a pesti oldalon, majd délen a szintén új Csepel - Albertfalva Duna hídon jut át ismét Budára és kapcsolódik végül az M1-M7 autópályához, mintegy 32 km pályahosszúságban.

Az úthálózattal együtt felújításra kerültek a kapcsolódó zöldfelületek is. A faállomány megújításával, új fák és fasorok telepítésével, cserje- és gyepfelületek kialakításával a használhatóság és az ökológiai érték mellett a terület esztétikai értékét is növeltük. A növényanyag összeállításánál a tájra jellemző növénytársulások jellemző növényeit vettük figyelembe.

2005-2007


Engedélyezési terv -
zöldfelületrendezési tervek


Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 146.250 m2

HASONLÓ MUNKÁK