listed

BEKECS, TURISZTIKAI FEJLESZTÉS

 

A tervezés célja a fürdőkertben a Hegyalján egyedülállónak nevezhető táji érték hangsúlyozása, a hegy lábánál eredő, hegység és síkság találkozásánál felszínre törő hideg vizű forrás bemutatása, történeti jelentőségének hangsúlyozása volt. A forrást történeti anyagok gyógyvízként aposztrofálták, így helytörténeti jelentősége kiemelkedő. A park komplex rendezésére került sor, ezáltal a turisztikai útvonal kiinduló és célállomása is lett egyben.

A Napos-dűlő földsáncán pihenőhely és kilátóhely került kialakításra. A Nagy-hegyi tanösvény a terület természeti, tájtörténeti, kultúrtörténeti látványosságait mutatja be. A tanösvény 6 megállóból áll, ahol pihenőhely is kialakításra került.

2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Bekecs Község Önkormányzata

Területnagyság: 5.400 m2

HASONLÓ MUNKÁK

DABAS
GYÓNI TEMETŐ

 

A tervezési folyamat során törekedtünk arra, hogy a helyszín különlegességének, méltóságának kiemelése úgy történjen meg, hogy a kegyeleti jogok és érzések ne sérülhessenek. A terület rendezésével a temető nem csupán egy közszolgálati funkciót tölthet be, hanem esztétikai és fiziológiai szereppel is képes bírni a látogatók és a település életében. Elsődleges célunk a temető bővítése, felújítása során az volt, hogy a meglévő állapothoz, rendhez igazodó, ugyanakkor kortárs, jól működő rendszert hozzunk létre. Az így kialakuló végeredmény egy egységes, reprezentatív terület, amely méltó környezetet nyújt az emlékezésre. A tervezés során fontosnak tartottuk azt, hogy a meglévő adottságok, így az épület és a zöldfelületi állomány is a tervezett állapot szerves részévé váljon. Kiemelt szerepet kapott az átláthatóság, a funkciók letisztultsága, amely mind a nyilvántartást, fenntartást, mind a mindennapi használatot megkönnyíti. A tervezési területen olyan padokat és berendezési tárgyakat alkalmaztunk, melyek illeszkednek a temető hangulatához, azonos anyaghasználatuk miatt egységes képet alkotnak és megfelelően képesek kiszolgálni a látogatók és a fenntartók által támasztott igényeket is.

2011


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Dabas Város Önkormányzata

Területnagyság: 36.320 m2

HASONLÓ MUNKÁK

PÉCS
URÁNVÁROS FŐTERE

 

A tervezési terület az Ybl Miklós utca és a Szilárd Leó park, illetve ezek környezete volt. A téralakítás fő irányultsága a Nendtvich Andor utca felől indul az Ybl Miklós utca vonalában a Szilárd Leó park felé. A tér folyamatosan nyílik, a bensőséges térrészektől indulva haladunk a sétányon keresztül a megújult Uránbányász térre, ahol a zárt térfalak megnyitásával rálátást biztosítottunk az épületekre, ezáltal kialakult egy jól tagolható központi teresedés.

Az Ybl Miklós utca tengelyét az Építők útjának torkolata után eltoltuk keleti irányba, annak érdekében, hogy a Mecsek áruház oldalán a posta előtti szakaszon az utcát sétánnyá szélesítsük. Ezáltal a repülés hőseinek emléket állító Obeliszk tengelybe került.

Az Ybl Miklós utca lakóházakkal határolt részén létrehoztunk kisebb teresedéseket, melyek a pihenő funkció mellett helyet biztosítanak ideiglenes kiállítóhelyeknek. A lakóházak közötti földszintes szolgáltató épületeknél funkcióváltást és kiülőteraszok kialakítását javasoltuk. Az Ybl Miklós utca Építők útja és Uránbányász tér közötti szakszán, a tengelyáthelyezés miatt lehetőség nyílt mindkét oldalon fasorral szegélyezett sétány kialakítására. Az Uránbányász tér struktúráját az átközlekedő forgalom határozta meg. Az Esztergár Lajos utca és a posta épülete által kialakuló térátló a legforgalmasabb nyomvonal, ezért ebbe kiemelt kazettákat nem helyeztünk. A tér struktúráját a burkolatarchitektúra változása adja. Az épület előtt induló vizes promenád a másik oldalon álló toronyház mellett halad el, vertikálisan is összekapcsolva a két egységet.

A Szilárd Leó park kialakítása követi az egységes térszervező elvet, azonban a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek oldják a határozott vonalakat és lágyítják az épített elemeket. A park optikai középpontjában elhelyezett szoborkert egy interaktív, pihenő, találkozó, kiállítási és játszó hely, szabályos raszterbe elhelyezett ülőfalak, szoborhelyek és nyírott fák geometrikus egysége.

2008


Tervpályázat, II. helyezés


Kiíró: Pécs Város Önkormányzata

Területnagyság: 38.500 m2

HASONLÓ MUNKÁK

GOMBA KÖZSÉG
TELEPÜLÉSKÖZPONT

 

A tervezési folyamat során olyan közhasználatú köz- és magánterületek kialakítása volt a célunk, melyek együttesen képesek kialakítani Gomba társadalmi, kulturális központját, kiszolgálják a felmerülő igényeket, ugyanakkor nemcsak funkcionálisan, de esztétikailag is megállják a helyüket. A terület rendezésével elérhető, hogy a település arculatát egyértelműen meghatározó műemléki védettségű épületek méltó környezetet kapjanak, a település lakóinak és az idelátogatóknak pedig olyan életteret teremtsünk, mely a mindennapi élet lebonyolítása mellett a közösségi életnek is helyszíne lehet, erősítve ezzel a község identitását, az érzelmi kötődés kialakulását.

2012-ben készült el a kiviteli tervdokumentáció a terület egy kiemelt részére, a Szemők Balázs térre, melyet a tervek alapján meg is építettek. Az újonnan épülő tér kialakításánál alapvető fontosságú volt, hogy szervesen illeszkedjen a faluképbe, valamint az új funkciók számára megfelelően használható, esztétikus teret biztosítson. A cél az volt, hogy az épület-felújítások után kialakuló, három oldalról határoló esztétikus térfalak közé ékelődő Szemők Balázs tér a település minden korosztálya számára használható és szerethető legyen.

2010-2012


Koncepcióterv


Megbízó: Gomba Község Önkormányzata

Területnagyság: 59.400 m2

HASONLÓ MUNKÁK