img

CEGLÉD, KÖLCSEY TÉR

 

A tervezési folyamat során a cél a Kölcsey tér értékének növelése mind esztétikai értelemben, mind a használhatóság tekintetében, emellett kulturális potenciáljának fejlesztése. Ennek következtében a tér vonzáskörzete kitágulhat, ezáltal közvetve növelheti a környező lakóépületek és közterületek értékét is.

Koncepciónk figyelembe veszi a tömegközlekedés egyik legfontosabb pontjának, a vasútállomásnak épületét, elhelyezkedését. Az épület bejárataira szervezett erővonalak határozzák meg a tér struktúráját, úthálózatát, érzékenyen reagálva a környezetre és a legfontosabb gyalogos közlekedési irányokra egyaránt.

A nagy zöldfelületekkel rendelkező közparkban a helyi lakosoknak lehetősége nyílik passzív és aktív kikapcsolódásra egyaránt. A sok pad, kerékpártámasz, ivókút a vonatra várakozóknak is pihenési lehetőséget biztosít. A városba látogatókat reprezentatív tér fogadja vízjátékkal, díszes növénykiültetéssel és információs ponttal. A tér nevét alátámasztandó, elhelyezésre került egy Kölcsey-szobor, illetve a mellette lévő ülőtámfal oldalán egy hozzá kapcsolódó felirattal. Későbbi ütemben kerülhet megvalósításra majd egy vasúti tematikájú játszótér is a tér északkeleti felében.

2016-2017


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Ceglédi Városfejlesztő Kft.

Területnagyság: 8.620 m2

Hasonló munkák

LIGET BUDAPEST
VÁROSLIGET PÁLYÁZAT

 

Liget Budapest. Többféleképpen is értelmezhető a projektnév, amely egyben a kialakítással szembeni elvárásokat is magában rejti:

 • Budapest ligete, amely a budapestiek, a városi lakosok találkozási, sportolási, pihenési helye;
 • liget, amely Budapest ismertetője, emblematikus helye, jele;
 • Budapest ligete, amely facsoportokkal tagolt zöldfelület, ökológiailag aktív és sokrétű terület;
 • olyan park, amely csak Budapesten érhető el, egyedülálló, turisztikai attrakció.

Az alábbiakban a koncepciónk kialakítása során felmerült legfontosabb elvárásokat ismertetjük:

 • a Városliget nemzeti örökség, egyedülálló műemléki jelentőségű park, amely helyreállításra szorul,
 • a park ökológiailag aktív felület, a város tüdeje, jelentős értékes faállománnyal
 • a jelenlegi faállomány túl sűrű, erdőszerű,
 • ligetes térstruktúra kialakítása szükséges, amely egybeesik a nebbieni koncepcióval
 • gyalogos és kerékpáros közlekedés előnyben részesítése,
 • funkciók csoportosítása, a funkciók színvonalának emelése,
 • variálható, sokrétű használat biztosítása,
 • meglévő épített, környezeti értékek tiszteletben tartása, megőrzése,
 • meglévő és tervezett épületekhez való kapcsolódás,
 • transzparens, parkhoz illeszkedő építmények telepítése,
 • térbútorok kialakítása.

2016


Tervpályázat, megvétel


Kiíró: Városliget Zrt.

Tájépítész társtervező: Andaházy László (Panda Pont Kft)

Építész: Noll Márton

Közlekedésmérnök: Ercsényi Balázs (Főmterv)

Vízépítő mérnök: Karlóczai Péter (Technoconsult Kft)

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 911.629 m2

Hasonló munkák

RÁKOSPALOTA
VÁROSKÖZPONT

A főtér szabadon futó, mégis irányított rendszere fokozatosan nyugszik le és kerül közvetlen közelébe a nagy templomnak. A templomon túl vezet a sportsétány, amely összeköti a Régi Fóti út menti templomokat a főtérrel. A promenád oldalán sportolók szobrai kísérik a sétálót, emlékeztetik azok kitartására, küzdelmére, eredményeire.

Az átmenő sétány tengelyesen egy kapuzatba vezet, mely körül épületek állnak, rendre fegyelmezetten.  Az uszoda és a sportcsarnok épületei egy kültéri pályákkal teli piazzát szegélyeznek. A negyedik oldalról hosszan pillérsor kíséri a teret, itt van a labdarúgó stadion. A lelátó repetitív rendszere magában foglalja a mosdókat és a szórakozáshoz elengedhetetlen büfék sorát. A vip szektor tetszőlegesen bővíthető, a közös lounge tere a sport piazzáról közvetlenül nyílik. A pillérvázas rendszer a lelátóig megépül, ha kell a fedés innen tovább építve kialakítható akár egy későbbi ütemben is. A sportolói öltözők és kiszolgáló területek a stadion fejépületében foglalnak helyet. Szintén itt komplex módon egy több szinten elterülő wellness-fitness központ alakul ki.

A sportcsarnok a benne zajló játék zavartalansága miatt a földszinten tömör homlokzattal rendelkezik, míg a galéria karzatként is szolgáló felső folyosó végig üvegezett. A tanuszoda mindkét oldal irányába üvegfallal kommunikál, átlátást engedve a belső sport piazza és a park között. Az iskola földszinti folyosójának legközelebb pontját egy fedett zárt folyosó köti össze a sportvárossal. Az átlós irányú átközlekedést a földszinten nem szabad akadályozni, ezért az összekötő folyosó már az iskolánál felemelkedik, lábakra áll. A Czabán Samu park szorosan kapcsolódik a sportváros funkcióihoz. Futópálya, extrémsportpálya, mászófal, trambulin, pool szolgálja a modern sportok szerelmeseit.

A sportvárost felfűző sétánytengely végpontja a templomsor, melynek sarkán épül az új lakossági együttműködési ház és játszóház. A különböző közösségi fórumok előkészítését itt végzik, és szimbolikus helyszíne a lakossági kapcsolattartásnak.

2012


Ötletpályázat


Kiíró: Budapest XV. Kerület Önkormányzata

Építész: Csízy László, Borbély András

Közlekedésmérnök: Ercsényi Balázs (Főmterv)

Látvány: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 280.200 m2 

HASONLÓ MUNKÁK

DABAS
JUBILEUMI PARK

 

A dabasi Jubileumi parkban alapvetően rekreációs zöldfelület kialakítása volt a cél. A tervezés során a jelenleg is jól működő felületeket megőriztük, a parkban rejlő potenciális lehetőségeket kihasználtuk. A park hangulata parkerdőt idéz. Az egyes területegységeket összekapcsoló sétányok kialakításakor fontos volt a jelenlegi állapot jellegének és hangulatának megőrzése, a szegély nélküli erdei út formájának megtartásával.

A parkot a funkcióknak megfelelően öt egységre bontottuk. A nagyméretű füves rét biztosít helyet a rendezvényeknek, illetve a lovaspályának. A rétre ligetes facsoportok kerültek, megmaradt a játszófelületként is használható gyep. A meglévő játszótér felújításra került, bővítéseként itt kaptak helyet új, nagyobb korcsoport számára használható játszóeszközök is. A Százéves fa környezetében a növényzet felújításra került, az idős fákon pedig idővel egy kalandpálya is kialakítható. A Körtó vízutánpótlásának biztosítása és a meder tisztítása következtében egy hangulatos, vonzó pihenőteret alakítottunk ki, a szigetre pedig egy új hidat is vezettünk. A csatorna menti ligetes erdő növényállományának kezelése és ifjítása, új fák csoportos telepítése következtében kellemes, megfelelően benapozott ligetes állomány jött létre. A területet sétányhálózattal feltártuk, a sétányok mellett padokat és erdei tornapálya-eszközöket helyeztünk el.

2009


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Dabas Város Önkormányzata

Területnagyság: 52.270 m2

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPEST
MILLENÁRIS SZÉLLKAPU

 

A Millenáris Park bővítése kapcsán alapvető szempont volt, hogy olyan funkciók számára biztosítsunk helyet, amelyek eddig nem jelentek meg a parkban és a térségben, továbbá ezek a funkciók a helyben élő közösséget szolgálják. A meglévő csarnoképületeket az MP eddigi kialakításához illeszkedően megtartjuk és olyan használatot kerestünk, amelyek a hatalmas terek adottságait kihasználják, azokhoz optimálisan illeszkednek.

Az M-épület terjedelmes földszintjén uszoda és wellness funkciók elhelyezését javasoltuk, amely ilyen típusú egységben forgalmas csomóponthoz ilyen közelségben Budapesten egyelőre nem található. Az emeletre Budán még nem jellemző közösségi irodát hoztunk létre, amely inkubátorként szolgál a kreatívok számára.

A park bővítése szervesen illeszkedik a már meglévő egység stílusához, kialakításához. Az M-épület előtt egy tó került kialakításra, amely az üveghomlokzat előtt lebilincselő reflexiókat generál. Az M-épület és a Margit körút között gyepes felületek alakulnak ki, amelyek az épület felé emelkednek, ezáltal csillapítják a körút forgalmi zaját. A Millenáris Park főtengelyének kezdőpontjára egy zászlóteret helyeztünk, amely a szél által lobogtatott zászlók dinamikus látványával mindig magára vonja a figyelmet, ezáltal a park méltó eredője, kapuja.

2014


Ötletpályázat


Kiíró: Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.

Építész: Noll Márton (M-Teampannon)

Területnagyság: 30.000 m2

HASONLÓ MUNKÁK

VÁROSLIGET
MÚZEUMI NEGYED

 

Heinrich Nebbien német tájépítész pesti népkertjét, a Városligetet méltatói olyan jeles parkokhoz hasonlították, mint a londoni Regent’s Park, a müncheni Englischer Garten, a berlini Tiergarten és a New York-i Central Park. Túlzottan hízelgő ez, ha a Liget mai arcára gondolunk. Nebbien szándéka szerint a park a pihenés, a találkozás, a tanítás, a nevelés, a parádé, a versenyek, a táncos alkalmak és mindenféle szórakozás helyszíne. Ma sem várnánk el többet a Ligettől.

A Múzeumi Negyed elhelyezése során nem hagyhattuk figyelmen kívül az idén 200 éves Városliget történelmi múltját és jelentőségét. Sőt, legfőbb támpontunk az 1813-ban fogant bejárati motívum, – amely az egykori terv markánsan fennmaradt eleme – a Rondó volt. A koncentrikus körökből álló Rondó a park egyetlen geometrikus formája, amely átmenetet képez a szabályos városi szövet és a tájképi park lendületes vonalai között.

A Liget tervezésének alapfelvetései, hogy a parknak lehetőségeket, pluralitást és heterogenitást kell biztosítania, mivel karakterénél fogva egy szabadtér állandó változásban és fejlődésben van. Számtalan folyamat alakítja a parkot; gyerekek, fiatalok, szülők, felnőttek és idősek szokásai és igényei. A park mindenki számára hozzáférhető 0-99 éves korig, egyénileg, családosan és csoportosan; sokrétűen használható interkultúrális, generációkat átfogó tér. A Liget meglep, inspirál, kíváncsivá tesz, képez; ugyanakkor megváltoztatható és idomulni képes. 

2013


Ötletpályázat, kiemelt megvételben részesült


Kiíró: Szépművészeti Múzeum

Építész: Noll Márton (M-Teampannon)

Közlekedésmérnök: Ercsényi Balázs (Főmterv)

Látványterv: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 982.050 m2

HASONLÓ MUNKÁK