listed

TÁPIÓBICSKE TELEPÜLÉSKÖZPONT MEGÚJÍTÁSA

 

A tervezési program során cél a településközpont értékének növelése az esztétikum és a használhatóság tekintetében egyaránt, külön figyelemmel a kulturális potenciál fejlesztésére is. Ennek eredményeként a terület vonzáskörzete kitágulhat, közvetetten növelve a szomszédos ingatlanok, lakóépületek, közterületek értékét is. A kialakuló új piactéren fő cél az egységes megjelenés elérése, a parkolás, szállítás és gyalogos közlekedési kapcsolatok kiszolgálása.

2017


Engedélyezési terv


Megbízó: Tápióbicske Község Önkormányzat

Területnagyság: 2200 m2

Hasonó munkák

BUDAPEST BLÁTHY OTTÓ UTCA

 

A Bláthy Ottó utca Vajda Péter utca felőli oldalán található alulhasznosított parkoló gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségű parkká, minőségi szabadidős területté alakul.

A tervezési terület az I. ütem keretein belül tehát teljes átalakításra kerül. Mindemellett figyeltünk arra is, hogy a II. ütemen belül megújítandó parkoló terület megjelenésében és formavilágában illeszkedjen az előbbihez. Az I. ütem koncepciója 3 fő térrészre osztja a teret. A Vajda Péter utca felől kisebb rendezvénytér alakul ki, ahol helyet biztosítunk egy emlékműnek is. A terület közepén kialakul egy új játszótér, mely a 3-12 éves korosztály számára biztosít lehetőséget a közös játékra. A park belső részén egy gyülekezésre alkalmas tér jön létre, ahol megrendezhető a bográcsfesztivál, illetve karácsonyfa is felállítható. A terek lehatárolására, a forgalom zajának csillapítására, és a park nyugalmas hangulatának megteremtésére 3 kisebb domb képez térhatárolást, míg a park kepén futó útvonal a gyors átközlekedésre is biztosít lehetőséget. Megújulnak a burkolt felületek, új zöldfelületek létesülnek.

A koncepció célja egy olyan, gyalogos- és kerékpárosbarát felület kialakítása, amely új zöldfelületeivel, igényes utcabútoraival és rendezett környezetével a térség új színfoltjaként születhet újjá.

2018


Engedélyezési terv


Megbízó: Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat

Területnagyság: 2415 m2

Hasonó munkák

1956-OS FORRADALOM
LÁNGJA EMLÉKMŰ

 

A Forradalom Lángja emlékmű 1996. október 23-ra készült el fekete színű gránitból, alkotója Lugossy Mária. A monoliton rejtve átvezetett gázvezeték és égőfej biztosítja a takaréklángon, mécsesként egész évben pislákoló, majd az október 23.-november 4. közötti idő intervallumban fellobbanó lángot. Az emlékmű a budapesti Kossuth téren állt hosszú éveken keresztül, mígnem a tér felújítása kapcsán 2013-ban elbontásra került. A Megbízó az emlékmű új helyeként a II. kerületi Nagy Imre teret jelölte ki.

Tájépítész koncepciónk szerint az emlékmű a Fő utcával párhuzamosan áll, így az utcán elhaladó emberek felé fordul, ugyanakkor a Fogház rizalitjának középtengelyére merőleges az elhelyezése. A szobor számára tervezett teresedés világos színű mészkő lapburkolattal burkolt, mely rendezvények, koszorúzások helyszínéül is szolgál. A járda és a burkolt tér között átmeneti zónaként mészkő csíkokat terveztünk, melyek között gyep csíkok futnak. Itt kapott helyet egy faburkolatú egyedi pad is. Az esztétikailag megfelelő eredmény érdekében a járdaburkolat újraaszfaltozása szükséges egy szakaszon.

Térhatárolásra talajtakaró cserjéket, virágzó évelőket és díszfüveket terveztünk, melyek három oldalról ölelik körbe a teresedést. Két új fát is terveztünk a díszérték és az árnyékos felületek növelése céljából. A vizuális konfliktusok elkerülése végett a meglévő kutyafuttatót és a parkoló autókat másfél méter magas sövénnyel határoltuk körbe.

Az emlékműtől délre egy nagyobb, ligetes gyepfelületet terveztünk, ahová a nemrég telepített ginkgo csemetéket raszteres rendszerbe ültettük át. Jóllehet, a terület jelenleg is gyepes borítású, a föld és a gyep felújítása, valamint automata öntözőrendszer kiépítése elengedhetetlen az emlékmű méltó környezetének megteremtéséhez.

2016


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Országgyűlés Hivatala

Területnagyság: 426 m2

Hasonó munkák

Járdafesztivál 2018

 

A Magyar Mérnöki Kamara Innovációs különdíjában részesült három kollegánk, Kriston Tímea, Orbán Orsolya és Szilágyi Lilla Bede Áron közlekedésmérnökkel együtt a Rákóczi út jelenleg kizárólagos közlekedési funkcióját gondolták újra, megkérdőjelezve Budapest legközpontibb területének jelenlegi felhasználási módját. A Blaha Lujza tér és az Erzsébet híd közötti útszakasz közterületté alakul át egy egész nyáron át tartó „Járdafesztivál” keretében, így helyet kapnak vendéglátó teraszok, napozóágyak, színpadok, koncerthelyszínek, és összefüggő zöldfelületek is a Rákóczi út homogén betontengerében.

A projekt kiemelt, ikonikus helyszíne és eleme az Erzsébet híd, ahol egy igazán különleges és Európában egyedülálló hangulatú koncert- és rendezvényhelyszínné alakul át. Konténerek tetejére helyezett vendéglátó teraszokról 360°-os panorámában lehetne gyönyörködni.

2017


Ötletpályázat, innovációs különdíj


Kiíró: Magyar Mérnöki Kamara

Területnagyság: 74.300 m2

HASONLÓ MUNKÁK

RÁKOSPALOTA
VÁROSKÖZPONT

 

A főtér szabadon futó, mégis irányított rendszere fokozatosan nyugszik le és kerül közvetlen közelébe a nagy templomnak. A templomon túl vezet a sportsétány, amely összeköti a Régi Fóti út menti templomokat a főtérrel. A promenád oldalán sportolók szobrai kísérik a sétálót, emlékeztetik azok kitartására, küzdelmére, eredményeire.

Az átmenő sétány tengelyesen egy kapuzatba vezet, mely körül épületek állnak, rendre fegyelmezetten.  Az uszoda és a sportcsarnok épületei egy kültéri pályákkal teli piazzát szegélyeznek. A negyedik oldalról hosszan pillérsor kíséri a teret, itt van a labdarúgó stadion. A lelátó repetitív rendszere magában foglalja a mosdókat és a szórakozáshoz elengedhetetlen büfék sorát. A vip szektor tetszőlegesen bővíthető, a közös lounge tere a sport piazzáról közvetlenül nyílik. A pillérvázas rendszer a lelátóig megépül, ha kell a fedés innen tovább építve kialakítható akár egy későbbi ütemben is. A sportolói öltözők és kiszolgáló területek a stadion fejépületében foglalnak helyet. Szintén itt komplex módon egy több szinten elterülő wellness-fitness központ alakul ki.

A sportcsarnok a benne zajló játék zavartalansága miatt a földszinten tömör homlokzattal rendelkezik, míg a galéria karzatként is szolgáló felső folyosó végig üvegezett. A tanuszoda mindkét oldal irányába üvegfallal kommunikál, átlátást engedve a belső sport piazza és a park között. Az iskola földszinti folyosójának legközelebb pontját egy fedett zárt folyosó köti össze a sportvárossal. Az átlós irányú átközlekedést a földszinten nem szabad akadályozni, ezért az összekötő folyosó már az iskolánál felemelkedik, lábakra áll. A Czabán Samu park szorosan kapcsolódik a sportváros funkcióihoz. Futópálya, extrémsportpálya, mászófal, trambulin, pool szolgálja a modern sportok szerelmeseit.

A sportvárost felfűző sétánytengely végpontja a templomsor, melynek sarkán épül az új lakossági együttműködési ház és játszóház. A különböző közösségi fórumok előkészítését itt végzik, és szimbolikus helyszíne a lakossági kapcsolattartásnak.

2012


Ötletpályázat


Kiíró: Budapest XV. Kerület Önkormányzata

Építész: Csízy László, Borbély András

Közlekedésmérnök: Ercsényi Balázs (Főmterv)

Látvány: Kiss János (VR Works)

Területnagyság: 280.200 m2

HASONLÓ MUNKÁK

DÁNSZENTMIKLÓS
TELEPÜLÉSKÖZPONT

 

A tervezési folyamat során Dánszentmiklós társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti potenciálja növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. Az épített és természeti környezet rendezése életszínvonalbeli fejlődést generál a közvetlen lakókörnyezetben, melynek következtében színvonalas szolgáltatások telepedhetnek meg a területen tovább gerjesztve a többszintű fejlődést. A térképzési koncepciónk célja volt továbbá, olyan önmagukban is teljes értékű teresedések létrehozása, amelyek lehetőséget teremtenek a kulturális élet köztereken való megjelenésének, illetve megélésének. Nem erőltettünk konkrét funkciót ezekre a közösségi helyekre, csak lehetőséget biztosítottunk a különböző szabadidős és kulturális tevékenységeknek.

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Dánszentmiklós Község Önkormányzata

Területnagyság: 11.200 m2

Bekerülési költség: 40 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

PÉCS
URÁNVÁROS FŐTERE

 

A tervezési terület az Ybl Miklós utca és a Szilárd Leó park, illetve ezek környezete volt. A téralakítás fő irányultsága a Nendtvich Andor utca felől indul az Ybl Miklós utca vonalában a Szilárd Leó park felé. A tér folyamatosan nyílik, a bensőséges térrészektől indulva haladunk a sétányon keresztül a megújult Uránbányász térre, ahol a zárt térfalak megnyitásával rálátást biztosítottunk az épületekre, ezáltal kialakult egy jól tagolható központi teresedés.

Az Ybl Miklós utca tengelyét az Építők útjának torkolata után eltoltuk keleti irányba, annak érdekében, hogy a Mecsek áruház oldalán a posta előtti szakaszon az utcát sétánnyá szélesítsük. Ezáltal a repülés hőseinek emléket állító Obeliszk tengelybe került.

Az Ybl Miklós utca lakóházakkal határolt részén létrehoztunk kisebb teresedéseket, melyek a pihenő funkció mellett helyet biztosítanak ideiglenes kiállítóhelyeknek. A lakóházak közötti földszintes szolgáltató épületeknél funkcióváltást és kiülőteraszok kialakítását javasoltuk. Az Ybl Miklós utca Építők útja és Uránbányász tér közötti szakszán, a tengelyáthelyezés miatt lehetőség nyílt mindkét oldalon fasorral szegélyezett sétány kialakítására. Az Uránbányász tér struktúráját az átközlekedő forgalom határozta meg. Az Esztergár Lajos utca és a posta épülete által kialakuló térátló a legforgalmasabb nyomvonal, ezért ebbe kiemelt kazettákat nem helyeztünk. A tér struktúráját a burkolatarchitektúra változása adja. Az épület előtt induló vizes promenád a másik oldalon álló toronyház mellett halad el, vertikálisan is összekapcsolva a két egységet.

A Szilárd Leó park kialakítása követi az egységes térszervező elvet, azonban a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek oldják a határozott vonalakat és lágyítják az épített elemeket. A park optikai középpontjában elhelyezett szoborkert egy interaktív, pihenő, találkozó, kiállítási és játszó hely, szabályos raszterbe elhelyezett ülőfalak, szoborhelyek és nyírott fák geometrikus egysége.

2008


Tervpályázat, II. helyezés


Kiíró: Pécs Város Önkormányzata

Területnagyság: 38.500 m2

HASONLÓ MUNKÁK

ÓBUDA
FŐ TÉR MEGÚJÍTÁS

 

A tervezési folyamat során Óbuda társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti potenciálja növekedési feltételeinek megteremtése volt a cél. A tervezési terület tengelyét a Szentlélek tér felől a Fő tér irányába vezető sétány képezi, amelynek elhelyezkedését a Zichy-kastély melléképületének homlokzata határozza meg, mint a legnagyobb kiterjedésű térfal. A sétány felfűzi és összeköti a különböző teresedéseket és látványelemeket. Az Esernyős szobrok terét a Fő térhez kapcsoltuk mind burkolatában, mind egységes térképzésével. A rávezető sétányok felkészítik az ide látogató embereket a téren várható élmények befogadására.

A Szentlélek tér alapvetően fiatalos, modern utcabútorokat kapott, látogatottságát időszakos kiállítóhelyekkel növeltük. A térre kültéri forgószékeket javasoltunk, amelyek éjszaka szintén világítanak, ezzel még inkább interaktívvá teszik a teret.

A promenád tengelyében hangsúlyos pontokon kutakat helyeztünk el, a sétány ritmusát burkolatsávok erősítik, a kastély melléképületének jelentős tömegét oszlopos növekedésű fákkal lazítottuk.

A Fő tér kialakításakor illeszkedtünk a meglévő térfalakhoz, egy klasszikus megjelenésű, reprezentatív teret alakítottunk ki. A gázfogadó épületét eredeti helyén megtartottuk, hiszen az a tér jelképé vált, átalakítása során ügyelni kell arra, hogy pavilonszerű kialakítást kapjon, hogy akár találkozóhelyként is szolgálhasson.

2008


Ötletpályázat, I. helyezés


Kiíró: Budapest III. Kerület Önkormányzata

Területnagyság: 12.500 m2