listed

BUDAÖRS
RÓZSA UTCAI ÓVODA

 

Tervezési feladatunk a Budaörs, Rózsa utca 17. alatti óvoda játszóudvarának kialakítása, illtetve ehhez kapcsolódóan játszószerek kihelyezése volt. A tervezési terület két részből áll, a főbejárattól jobbra eső zöldterületből és az „U”alakú épület udvarából.

A belső udvar meglévő aszfalt burkolata felújítás után új, játékos felfestést kapott. Az udvar másik felében gumiburkolaton játszóeszközök kerültek kihelyezésre. A meglévő két homokozót megtartottuk és új helyre telepítettük át. Növényeket kazettákba, illetve dézsákba helyezve telepítettünk.

A külső udvarban nagyobb arányú zöldfelület kialakítására nyílt lehetőség. Az áthelyezett homokozókat és kisebb rugós játékok a központi gyepes területen kaptak helyet. Az épület mellett járda épült térkő burkolattal. Cserjesáv által határolva az udvar két végében gumiburkolaton kapott helyet egy hinta és egy játszóvár. A területen egy darab ivókút is elhelyezésre került. 

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budaörs Város Önkormányzata

Területnagyság: 950 m2

HASONLÓ MUNKÁK

SZIGETSZENTMIKLÓS
KOMPLEX OKTATÁSI KÖZPONT

A Szigetszentmiklós déli részén fekvő, újonnan beépítésre kijelölt lakóterület kiszolgálására egy komplex oktatási központ (24 tantermes általános iskola, zeneiskola, 6 foglalkoztató termes óvoda, sport- és rendezvénycsarnok) kialakítását tervezték egyazon telken belül, melyhez kapcsolódóan a csatlakozó szabadterekre vonatkozó környezetrendezési tervet készítettük el.

Tervezési alapelv volt az épülethez illeszkedő, feszes, ám mégis valamelyest játékos, szabad térstruktúra megteremtése. A térképzési koncepciónk célja volt továbbá, olyan önmagukban is teljes értékű teresedések létrehozása, amelyek lehetőséget teremtenek a különböző használati módok megjelenésének.

A tervezési terület egészét egységes stílusban és szemléletben alakítottuk ki. Az eltérő funkciók alapján fogadóteret, iskolakertet és óvodakertet különítettünk el. A fogadótér az iskola és a csarnok bejárati térsége, amelynél a parkoló rendezvény helyszínéül is szolgálhat. Az iskolakert rendezvényudvar, sportudvar, kültéri koncerttér, hátsó iskolaudvar alegységekre tagozódik. Az intim hangulatú óvodakert az óvoda épületéhez kapcsolódóan jelenik meg, elkerítve az egyéb funkciójú terektől.

2010


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Generáltervező: HAP Tervezőiroda Kft.

Témafelelős tervező: Andor Anikó (Land-A Kft.)

Területnagyság: 30.000 m2

Bekerülési költség: 487 millió Ft

HASONLÓ MUNKÁK

BUDAPEST
HONFOGLALÁS PARK

 

A park létesítésnek alapvető célja Cinkota északnyugati részének zöldfelületi ellátottságának javítása, sportolási és szabadidős terület létestése volt. A tervezési terület egészét egységes stílusban és szemléletben alakítottuk ki. Az eltérő funkciók alapján elkülönítettünk játszótér (a terület délnyugati sarkában található, kerítéssel lehatárolva), sportpálya (a terület északkeleti sarkában található, szintén kerítéssel lehatárolva), valamint parkterület (két terület között elhelyezkedő gyepes, ligetes zöldfelület) térrészeket.

A telek északi részén helyeztük el a játszóteret, míg a déli részen a sportpályát. A játszóteret a belső térköves feltáró út két részre osztja, nagyok és a kicsik játszófelületére. A feltáró út mentén padok és hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre. Az esésvédő felületet többnyire homokfelület, helyenként gumiburkolat biztosítja. A környező utcáktól terepplasztikák és sövénysor határolja a játszóteret. A növénytelepítés során koros fákat, talajtakaró és középmagas, szárazságtűrő cserjefajokat alkalmaztunk. A sportpálya 15x30 méteres felületen készült, körbe labdafogó kerítéssel, öntött gumi burkolattal. A pálya melletti terepplasztika lelátóként is funkcionál.

2015


Környezetrendezési kiviteli terv


Megbízó: Budapest XVI. kerület Önkormányzata

Kivitelező: Tündérkert ’97 Bt.

Területnagyság: 3.480 m2

Bekerülési költség: 45 millió Ft (bruttó)

HASONLÓ MUNKÁK