listed

GYSEV 17. SZ.
VASÚTVONAL

 

A projekt keretében, a 17. számú, a GYSEV Zrt. üzemeltetésében lévő (Szombathely - Zalaszentiván) vasútvonal villamosítására és a vonalon a villamosításhoz szükséges pálya, útátjáró és biztosítóberendezés átalakítások tervezésére kerül sor, mely kiegészül az utasforgalmi létesítmények fejlesztésével, új távközlési és térvilágítási hálózat kiépítésével, valamint a környező zöldfelületek rendezésével (fakivágási és növénytelepítési munkálatok).

2013-2014


Kiviteli terv -
zöldfelületrendezési tervek


Megbízó: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.

Generáltervező: Cashfund – Ákmi – Főmterv – Uvaterv Konzorcium

Területnagyság: 41.800 m vasúti pálya

HASONLÓ MUNKÁK

TESCO ÁRUHÁZAK KÖRNYEZETRENDEZÉSE

 

Az ország öt különböző pontján (Cegléden, Dunaújvárosban, Kaposváron, Szolnokon és Zalaegerszegen) létesített Tesco áruházak környezetrendezési tervét készítettük el a 2000-es évek első felében. Jóllehet, az adottságok és követelmények mindahányszor kicsit eltérőek voltak, a tervezésnek számos hasonló vonása akadt.

A tervezett létesítmények nagy vízszintes síkfelület kialakítását igényelték, melyhez a terület határain enyhe lejtésű rézsűket alkalmaztunk.  

A zöldfelületek túlnyomó részén gyep és cserjefelületek kerültek kialakításra. Az építési telek oldalait, ahol csak lehetett, fasorral kereteztük, amelyet néhány cserjefolt tett változatosabbá.

A parkolók kialakításánál figyelembe vettük az OTÉK ide vágó zöldfelületi előírásait. Az újonnan telepített fák a parkolósáv középső övezetében kerültek elhelyezésre, kiemelt szegéllyel védett zöldfelületeken.

Utcabútorok tekintetében a főbejárathoz kapcsolódóan kerékpártárolókat és padokat helyeztünk el. A parkoló területén, a bevásárló-kocsitárolók közvetlen közelében, és a bejárati homlokzat mentén hulladékgyűjtőket terveztünk. A főbejárati homlokzatnál a gépkocsik járdára hajtását pollersor akadályozza meg.

2001-2005


Kiviteli tervek


Megbízó: Tesco Rt.

Területnagyság: össz. 80.000 m2

HASONLÓ MUNKÁK

AQUINCUMI DUNA HÍD
ÚTHÁLÓZAT KÖRNYEZETE

 

Az Aquincum - Újpest Duna híd kapcsolódó úthálózatának főpályája a Körvasút menti körút része, mely teljes kiépítettségében Budán a Bécsi úttól indulva az Aquincumi Duna hídon áthaladva nagyjából a Körvasút nyomvonalát követve halad a pesti oldalon, majd délen a szintén új Csepel - Albertfalva Duna hídon jut át ismét Budára és kapcsolódik végül az M1-M7 autópályához, mintegy 32 km pályahosszúságban.

Az úthálózattal együtt felújításra kerültek a kapcsolódó zöldfelületek is. A faállomány megújításával, új fák és fasorok telepítésével, cserje- és gyepfelületek kialakításával a használhatóság és az ökológiai érték mellett a terület esztétikai értékét is növeltük. A növényanyag összeállításánál a tájra jellemző növénytársulások jellemző növényeit vettük figyelembe.

2005-2007


Engedélyezési terv -
zöldfelületrendezési tervek


Generáltervező: Főmterv Zrt.

Területnagyság: 146.250 m2

HASONLÓ MUNKÁK